Tại sao?

- Quảng Cáo -

Các nhà phân tích tình hình, các nhà bình luận thời cuộc, các nhà quan sát thời sự, các nhà thông thái…. “nghi vấn” rằng, tại sao cũng là những nhà tranh đấu có tiếng tăm, mà người thì bị VC bắt nhốt, người được VC thả cho đi đây đi đó, “tự do” tranh đấu?

Tại sao ư?

Tại vì VC làm như vậy thì mới có chỗ cho các vị thông thái đặt nghi vấn chớ. Các nhà thông thái mà đặt nghi vấn thì nó áp phê lắm, dân chúng sẽ tha hồ nghi người này nằm vùng, người kia trá hàng, người nọ tay sai…

Các nhà thông thái mà còn nghi ngờ, đặt vấn đề thì những người kém thông thái còn nghi tới đâu nữa. Chỉ cái kế đơn giản, xưa như quả đất vậy thôi là “chúng nó” tha hồ “giết” nhau!

- Quảng Cáo -

He he… ở đời có những cái bẫy cũ như quả đất, nhưng thời nào đem ra áp dụng cũng có kết quả. Chẳng hạn như cái bẫy “Mỹ nhân kế”; chẳng hạn như dùng lợi, dùng danh, dùng kế khích tướng để gây chia rẽ….

Ai cũng có thể là VC nằm vùng, VC trá hàng, VC giả dạng. Chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Nhưng khi họ không, hoặc chưa làm điều gì có lợi cho VC, hoặc họ vẫn đang góp công vào cuộc tranh đấu chung thì cứ để yên đó, (và nếu nghi ngờ thì âm thầm theo dõi), chứ tự nhiên quậy lên, tạo sự nghi nghờ trong công chúng làm gì?

Xin hãy đặt lợi ích chung lên trên danh vọng cá nhân mà cân nhắc trước khi làm một việc gì có liên quan đến công cuộc chung.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here