Ngồi yên không làm gì cả thì sẽ không bao giờ có kết quả

- Quảng Cáo -

LỜI ĐẦU NĂM

Hình như có người nói chủ nghĩa cộng sản là cơn ác mộng của nhân loại. Cơn ác mộng đó, khi cực thịnh, đã tràn lan ra hơn một nửa “nhân loại”. Và sau một thế kỷ tung hoành, cho đến nay thì hầu hết “nhân loại” đã tỉnh ngộ. Chỉ riêng ba cái “cẩu loại” Tầu cộng, Hàn cộng và Việt cộng là vẫn chưa chịu tỉnh.

Chúng ta, người Việt, có bổn phận phải góp một bàn tay tiêu diệt “cơn ác mộng” đó trên đất nước VN.
*
Cuộc tranh đấu nào cũng phải có tổn thất; và có lẽ cuộc tranh đấu bằng truyền thông là ít tổn thất nhất. Chúng ta, mỗi cá nhân, hãy làm một con kiến tha thông tin, tha sự thật đến cho đồng bào. VC sống được đến bây giờ vì nhờ trước đây có thể bịt kín mọi thông tin để tuyên truyền dối trá, mị dân. Trong thời đại thông tin toàn cầu hiện nay, chúng không thể bịt kín thông tin được nữa. Nhưng, VC vẫn tìm cách tuyên truyền dối trá, vẫn che giấu sự thật; và bổn phận của chúng ta là phải góp sức, góp công để những trò dối trá, mị dân của VC phải được vạch trần ra, để sự thật phải được phơi bày ra cho mọi người thấy.

Năm mới, xin chúc tất cả các bạn tôi giữ vững niềm tin, tiếp tục làm một thân kiến tha thông tin, tha sự thật đến cho đồng bào. Đất nước và dân tộc VN không thể bị tiêu diệt.

- Quảng Cáo -

Xin hãy kiên trì. Công cuộc tranh đấu bằng truyền thông với VC không thể ngày một, ngày hai là xong; và khi nào có kết quả thì không ai dám nói chắc. Nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là nếu chúng ta ngồi yên không làm gì cả thì sẽ không bao giờ có kết quả.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here