Đừng tính chuyện lừa cả Diêm Vương nhá!

- Quảng Cáo -
Ngô Du Trung
Một nhóm người Việt chết xuống âm phủ được quỷ sứ dắt đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương phán:
“Các ngươi là người Việt, mà người Việt là một dân tộc đặc biệt nên cũng được duyệt xét theo một quy chế đặc biệt. Nào, các ngươi, đứa nào lúc sống trên dương thế thường hay chửi VC thì đứng sang bên phải; đứa nào không chửi VC thì đứng sang bên trái….”
Vài người sang đứng bên phải; đa số bước sang bên trái. Duy có một ông thì đứng yên.
Diêm Vương hỏi:
“Tại sao ngươi đứng yên?”
Anh ta đáp:
“Dạ tại con chưa biết ý đồ của ngài sẽ xử như thế nào nên chưa quyết định…”
Diêm Vương gật gù:
“À! Ra thế! Ngươi thiệt khôn ngoan! Trên dương thế ngươi làm gì?”
Anh ta nhanh nhẩu đáp:
“Dạ con là nhà tranh đấu!”
“Ngươi tranh đấu cho ai, tranh đấu cái gì?”
“Dạ cái này không nói rõ được! Hễ phe nào cho con bổng lộc thì con tranh đấu cho phe đó. Trước năm 75 thì con chống Mỹ Thiệu, tranh đấu cho VC vì VC hứa khi cách mạng thành công sẽ cho con làm quan. Sau năm 75, con tranh đấu chống VC vì chúng nó nuốt lời, cách mạng thành công rồi thì vắt chanh bỏ vỏ, không cho con làm quan…”
Diêm Vương chận ngang:
“Vậy nếu VC cho ngươi một chức quan thì ngươi có chống VC nữa không?”
Anh ta nhe răng cười:
“Dạ không chống. Ngu sao chống?!”
Diêm Vương lại gật gù:
“Ngươi thiệt… thức thời, khôn ngoan; giống như một số người VN của ngươi vẫn thường nói “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” con mẹ gì đó. Thôi được! Để ta nói “ý đồ” của ta cho ngươi biết mà chọn lựa. Hễ người nào lúc sống trên dương thế mà chửi VC thì ta cho xuống địa ngục tư bản; đứa nào lúc sống trên dương thế mà không chửi hoặc khen VC thì ta cho lên thiên đàng….”
Anh ta nhanh nhảu ngắt ngang lời Diêm Vương, đáp:
“Vậy thì con đứng bên trái, vì lúc sống con chưa hề chửi VC một tiếng nào; toàn khen không hà…”
Diêm Vương phán:
“Vậy thì tốt. Quỷ sứ đâu, đưa bọn bên trái lên thiên đàng cho chúng hưởng….”
Quỷ sứ dạ một tiếng lớn rồi vác búa đi trước dẫn đường. Mười phút sau, cả toán hớt hơ hớt hãi chạy trở lại. Anh tranh đấu lúc nãy vừa thở hào hển vừa nói:
“Chắc Quỷ sứ dắt chúng con đi lộn chỗ rồi!”
Diêm Vương cười:
“Sao ngươi biết là lộn chỗ?”
“Dạ con thấy Lê Nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và nhiều cán bộ cộng sản cao cấp ở đó. Họ ăn mặc rách rưới, ốm nhom; người thì đang bới đống rác kiếm ăn, người thì giành nhau một con chuột cống… Dơ dáy, nghèo đói xác xơ lắm chứ có phải thiên đàng đâu…”
Diêm Vương cười lớn:
“Ta nói chưa dứt thì cái thằng khôn lõi, cơ hội như ngươi đã vội vàng há mồm ra giành lấy rồi, không chờ cho ta nói hết câu. Cái thiên đàng mà ta nói là thiên đàng cộng sản đó. Không phải là chúng mày muốn lên thiên đàng cộng sản lắm sao? Quỷ sứ đâu, đưa chúng trở lại thiên đàng; đứa nào chống đối thì cho đi… học tập cải tạo cho… thông suốt đường lối của âm phủ…. ha ha… ha ha….”
Ngo Du Trung
- Quảng Cáo -