Video Từ Người Dân

Video Từ Người Dân

Video tường trình các vụ việc do dân chúng thâu hình và cung cấp  

GIỮ LIÊN HỆ

310,801Người hâm mộThích
1,584Người kết nốiKết nối
94Người kết nốiKết nối
16,494Người ghi danhGhi danh
Chan Troi Moi Media page contents