Đường đi khó, không khó vì VC; mà khó vì lòng người sợ VC

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Khi chúng ta nói ra sự thật, và sự thật đó khác với cái “sự thật” mà VC đã bỏ hơn nửa thế kỷ nhồi nhét vào đầu những người đã trót tin VC thì chắc chắn họ sẽ phản ứng lại.

Điều đó tự nhiên.

Bất cứ giọt mực màu xanh hy vọng nào chúng ta nhỏ vào cái trí não đã bị nhuộm đỏ lòm đó thì đương nhiên họ phải tìm cách chùi đi. Nhưng chắc chắc dù họ chùi cách nào cũng không sạch hết được. Chúng ta nhỏ; họ chùi; chúng ta tiếp tục nhỏ; họ tiếp tục chùi. Và sau mỗi lần họ chùi mà vẫn còn sót lại một chút gì thì chắc chắn một lúc nào đó màu đỏ sẽ biến thành màu xanh.

- Quảng Cáo -

Chắc chắn. Chỉ cần quyết tâm, kiên nhẫn thì ngày đó sẽ đến. Và quan trọng nhất là mỗi người hãy góp một giọt mực xanh hy vọng của mình vào. Một người dù tài giỏi, hay ho thế nào cũng không bằng trăm người; trăm người không bằng ngàn người; ngàn người không bằng triệu người… Và cũng đừng trong mong là chỉ nói vài câu, vài lần, vài năm mà có kết quả ngay được.

Những bậc thánh nhân như Chúa, như Phật còn phải bỏ hàng ngàn năm để thay đổi suy nghĩ của con người, và vẫn chưa thuyết phục được hết mọi người; mà đạo của họ còn có hàng triệu, hàng tỷ người đóng góp công sức vào. Huống chi chúng ta, mỗi cá nhân tài chỉ là con chí mén, đức cũng chỉ bằng con chí mén, chúng ta lại có cái tham vọng ngông cuồng là chỉ vài câu nói là có thể thay đổi được “thiên hạ” hay sao?!

Chúng ta chắc chắn có lúc nãn lòng; nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy góp một giọt mực xanh hy vọng của mình vào cho đất nước, dân tộc đang bên bờ vực diệt vong!

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Tin chắc chúng nó sẽ cố gắng chùi,bởi màu sắc đó đã in sâu vào tâm não,vào máu of chúng.Màu of sự sống còn của chúng mà làm sao chúng để phai nhạt được

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here