Tuesday, May 28, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu So

Tag: so

Đường đi khó, không khó vì VC; mà khó vì lòng người sợ VC

Ngo Du Trung FB Khi chúng ta nói ra sự thật, và sự thật đó khác với cái “sự thật” mà VC đã bỏ hơn...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux