Nỗi buồn cuối năm

- Quảng Cáo -

 

Cuối năm rồi. Thời đại công nghệ, mọi thứ đều có máy móc lưu giữ, thống kê rồi cho mình biết kết quả.

Như Facebook, cuối năm thì tổng kết và báo cho mình biết trong năm mình đã kết bạn với bao nhiêu người; đã nhận được bao nhiêu cái like, được bao nhiêu love; bị… chửi bao nhiêu lần. Kkkkk….

Như vậy kể cũng tiện. Nhưng đó chỉ là những thứ phù phiếm. Cái mà người Việt, tất cả người Việt, mong được thấy, được nghe là VC đã chết, hoặc khi nào chết thì không thấy nói.

- Quảng Cáo -

Buồn! Vì một năm đã qua và VC, một đại hoạ của dân tộc, vẫn còn nguyên vẹn đó.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here