Chuyện hài nước Việt

- Quảng Cáo -

Hồi trước thì tin rằng hãy để VC chiếm miền Nam rồi thì dân mới mở mắt ra, mới thắng VC được.

Bây giờ thì tin rằng hãy để Tàu chiếm VN rồi thì dân mới mở mắt ra, mới thắng Tàu được.

Lúc đang có đất nước trong tay không mở mắt thì mất nước rồi còn mở mắt sao nổi? Chỉ mới có thằng VC mà cả nước xếp de rồi; tới thằng Tàu thì dù có nhắm mắt cũng không yên chứ ở đó mà mở mắt. Thiệt tiếu lâm!

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here