VC đi làm cách mạng là để giết người cướp đất

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Trong một lần ngồi nói chuyện, có bạn nói:

“Hồi đó chúng ta còn trẻ, đất nước có chiến tranh, chính phủ kêu đi lính thì đi lính, chứ thực sự có hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì đâu…”

Có thể là như vậy. Thời trẻ, không phải ai cũng hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì. Và trong tâm tưởng, chúng ta cầm súng cũng không phải vì có một ý thức rõ ràng là để chống lại một chủ nghĩa nào. Chúng ta cầm súng là để chống lại một bọn giặc. Bọn giặc đó từ trên rừng đêm đêm mò về cắt cổ dân; bọn giặc đó giật mìn xe đò để giết dân; bọn giặc đó pháo kích bừa bãi vào thành phố, vào trường học để giết dân, giết học sinh; bọn giặc đó ném lựu đạn vào nhà hàng, tiệm ăn để giết đàn bà con nít; bọn giặc đó giết hàng chục ngàn thường dân trong “chiến thắng Mậu Thân”….

- Quảng Cáo -

Không cần biết chúng nó rêu rao, khoe khoang chủ nghĩa này, lý thuyết nọ hay ho, công bằng, đẹp đẽ tới đâu; mà thực tế chúng nó chỉ tàn sát thường dân, chém giết đàn bà, con nít không một tấc sắt trong tay thì đó là một bọn cướp, một tổ chức bạo ngược, giết người cướp đất, chứ không phải cách mạng, giải phóng gì cả. Cho đến bây giờ chúng nó vẫn là một tổ chức, một đảng giết dân cướp đất, đàn áp, bóc lột dân Việt.

Ngày trước chúng ta cầm súng là để chống lại bọn giết dân cướp đất, tàn sát đàn bà con nít, tay sai bán nước cho tàu đó!

Ngày nay chúng ta cầm bút cũng là để chống lại, vạch mặt bọn giết dân cướp đất, tay sai bán nước cho Tàu đó.

- Quảng Cáo -

13 CÁC GÓP Ý

  1. Lệnh bắt thằng nhà báo chân trời mới Media . đang Cấu kết với Hội anh Em Dân chủ . phản động .ai bắt được hoặc có công bắt được sẽ được thưởng 2 tỷ tiền Việt . hình ảnh của nó đây.

  2. FB Ngo Du Trung này luôn lu loa sống ở đất nước tự do ngôn luận. Nhưng khi tôi vào tranh luận phản biện, y k đủ lý lẽ để tranh luận nên đã block tôi. Block là hành động hèn của những kẻ như y.

  3. đi làm cách mạng có nhiều nguyên nhân lắm các bạn , 1-cướp của giết người bị kết án tử hình không còn đường sống vào rừng làm cách mạng 2=có người bị chèn ép tới đường cùng , 3=hạng người này là tiểu nhân ,vô học ,vô đạo đức không nghề nghiệp , chấp nhận cho người khác lợi dụng vì lợi ích cá nhân những thành phần này được gọi là tiểu nhân dễ thành công hơn thành phần trí thức , quân tử , vì thành phần trí thức quân tử , mình vì mọi người ,sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì mọi người , còn kẻ tiểu nhân bắt mọi người hy sinh vì một mình , mình , khổng tử có câu người quân tử thường hay chết vì tay kẻ tiểu nhân ,

  4. Ngày đó nó luôn mồm ” vô sản chân chính – giai cấp công nông làm nồng cốt ” đĩ mẹ nó bây giờ thì nó cướp sạch đất và đứa nào cũng 10 cái villa – đéo cuòn nghe cụm từ vô sản

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here