Không phải tại nghèo!

Chen lấn đến ngất xỉu ở Lễ Đền Hùng
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Trước đây mỗi khi tôi đem một sự việc gì đó để so sánh giữa hai nước Mỹ và Việt thì có người nhảy ra bảo so sánh như vậy là “khập khiễng”; lý do Mỹ là nước đã giàu có, phát triển từ lâu; còn VN là nước mới thoát ra khỏi chiến tranh, còn nghèo, còn đang phấn đấu để đi lên..

Dĩ nhiên là VN không bằng Mỹ về sự giầu sang, thịnh vượng. Nhưng dù mình nghèo thì cũng đâu ai cấm mình sắp hàng chờ đến phiên mình; dù mình nghèo thì cũng đâu ai cấm mình không khạc nhổ ngoài đường; dù mình nghèo thì cũng đâu ai cấm mình không làm ồn nơi công cộng; dù mình nghèo thì cũng đâu ai cấm mình nhường ghế cho người già, phụ nữ, trẻ em trên xe? v.v. Những chuyện đó đâu phải giầu mới làm được?

Khiếp!

Cho nên, lý do là vì mình không có tinh thần cầu tiến, không muốn nhận lỗi, không muốn thay đổi chứ không phải vì mình nghèo hơn người ta….

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here