Nhân chi sơ tính bổn gì?

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Khi con người mới sanh ra mang tánh ác hay tánh thiện thì người ta cãi chưa dứt.

Tôi cũng không biết khi con người mới sinh ra thì mang trong mình cái mầm thiện hay mầm ác; nhưng tôi biết chắc một điều là giáo dục đúng đắn và luật pháp nghiêm minh sẽ giúp cho con người sống biết tôn trọng lẫn nhau, sống biết nhường nhịn lẫn nhau hơn, sống biết thông cảm cho nhau hơn…

Nhớ trước đây tôi có đọc một mẫu tin nói về bản án xử vụ một anh Mỹ đánh người hàng xóm của mình vì một tranh cãi gì đó.

- Quảng Cáo -

Anh chàng đánh người bị một hình phạt là không được đứng gần, không được để cho người bị anh ta đánh thấy mặt anh ta trong vòng 100 ft. Hai nhà ở cạnh nhau, hễ anh ta đang đứng sau sân nhà mình nhìn trời hiu quạnh mà anh hàng xóm bước ra thì anh ta phải quay vào nhà, không được để cho anh hàng xóm… nhìn thấy trong vòng 100ft.

Tôi tin rằng cái anh chàng đánh người đó lần sau có giận mấy cũng phải nén xuống.

Con người khi mới sanh ra thì tánh bổn gì chưa biết; nhưng trong quá trình khôn lớn, nếu không được giáo dục cho đúng đắn, lành mạnh để biết phân biệt phải trái và nếu không có một hệ thống luật pháp nghiêm minh để trừng trị thì chắc chắc cái ác trong con người sẽ phát triển sum suê.

Đó là “bộ mặt” của VN hiện tại và cả trong tương lai.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Ngày nào tà thuyết cộng sản chưa bị triệt hạ thì lớp người sống gian tham, vô cảm càng ngày càng gia tăng. Có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là vậy. Hãy nhìn các quán nhậu, quán nhạc xập xình để thấy lớp trẻ hôm nay sống ra sao. Chúng không cần biết ngày mai ra sao….Như vậy đất nước sẽ đi về đâu chắc ai cũng đã đoán được.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here