VC sợ gió

3
This image has been resized with Reshade. To find out more visit reshade.com
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

VC SỢ GIÓ

VC nói với ông chủ FB rằng có 5000 trang FB dùng tiếng Việt chống cộng, nói theo ngôn ngữ VC là “vi phạm luật của nhà nước VN”, cần phải xoá.
Và nó đang tìm đủ mọi cách để xoá.

Hễ đăng hình ở truồng, dù là hình ở truồng của con nít nghèo bị bác và đảng bóc lột sạch sẽ đến không có quần mặc, là bị bọn “lực lượng không tặc” báo cáo “vi phạm thuần phong mỹ tục”, yêu cầu chủ FB đóng tạm hoặc xoá hẳn trang FB đó.

- Quảng Cáo -

Hễ chia xẻ (share) những trang báo, facebook có hình ảnh “nói xấu chế độ” là bị bọn “lực lượng không tặc” báo cáo xả rác (spam), yêu cầu chủ FB xoá bài đó.

VC lúc nào cũng bịp là “bọn phản động” lên facebook chỉ “chém gió”, nhưng lại sợ “gió facebook” té đái ra quần. Mà chỉ mới có 5000 cơn “gió” trong gần 50 triệu người sử dụng facebook ở VN thôi đó nhé!

He he… Sợ “trúng gió” lắm phải không VC?

CÓ TẬT GIẬT MÌNH

Tâm lý chung là hễ mình là cái gì thì mình sẽ tự… nhột mỗi khi người khác nhắc đến cái đó, dù người ta chỉ nói chung chung, không nhắc đến tên mình.
Ví dụ như:
Hễ nhắc đến chuyện trộm cướp thì mấy anh trộm cướp sẽ nhột.
Hễ nhắc đến liêm sỉ thì mấy kẻ không có liêm sỉ sẽ nhột.
Hễ nhắc đến chuyện bán nước thì mấy đứa bán nước sẽ nhột.
Hễ nhắc đến chuyện nhân cách thì mấy tên không có nhân cách sẽ nhột.
v.v. và v:v
Cho nên bất cứ dân chúng nói gì, bất những người viết stt trên mạng nói gì thì VC cũng nghĩ là người ta chửi nó, nói xấu nó, rồi đòi phạt, đòi bắt nhốt, đòi khoá fb của người ta!

Ha ha… đứa nào không ai nhắc đến tên bảo nó xấu mà nó nhảy chồm chồm lên thì chính thị là nó đó!

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here