Cảm nghĩ của nhà thơ Trần Đức Thạch về Thảm sát Tết Mậu Thân

0
- Quảng Cáo -

CTM Media phỏng vấn Nhà thơ – cựu TNLT Trần Đức Thạch về 50 năm Thảm sát Tết Mậu Thân.

- Quảng Cáo -