Phe ta, phe địch

Ngo Du Trung FB

Phe ta đánh phe mình
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Phe địch nắm đầu nguyên một nước, có một đảng được tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới, có quân đội, có công an, có súng, có nhà tù, và có đủ tiền để mua những kẻ chỉ cần tiền, chỉ sống bằng tiền, và sẳn sàng làm mọi chuyện bỉ ổi nhất vì tiền. Phe địch có một kẻ thù duy nhất là phe ta.

Phe ta là những cá nhân rời rạc, vừa đi làm kiếm sống vừa đánh giặc, không thống nhất, không ai chỉ huy, mỗi người là một… túi khôn, nên ai cũng thấy mình hay nhất, giỏi nhất, nên không ai nghe ai, và sẳn sàng vạch cái sai của người khác, dù kẻ đó cùng chiến tuyến với mình cho cả… thế giới thấy để… chứng minh mình phải. Phe ta tứ bề thọ địch; vừa bị phe địch đánh, vừa bị phe ta đánh.

Một ví dụ nhỏ: phe ta lúc nào cũng “tự hào” mình không giống VC nên “khi thông tin thì phải trung thực, phải chính xác, phải có bằng chứng cụ thể” v.v. Cho nên hễ lâu lâu túm được một “phe ta” khác đăng một tin “không chính xác, không cụ thể” thì la ầm ĩ lên cho cả thế giới biết để tỏ ra mình không bao giờ đăng tin không chính xác. Tại sao không nhắn tin riêng nhắc nhở nhau mà phải la lớn trên các phương tiện truyền thông cho mọi người cùng biết, để kẻ thù có cơ hội lợi dụng?
Hoặc: mình tranh đấu cho tự do thì mình phải tôn trọng tự do của… phe địch. Phe địch không tôn trọng quyền tự do của phe ta là “quyền tự do” của nó, mình không làm gì được; nhưng nếu một phe ta nào không tôn trọng “quyền tự do” của phe địch thì sẽ bị phe ta đem ra “dạy dỗ” rát da để chứng tỏ mình là người… thông thái.

- Quảng Cáo -

Cho nên, “diện” là “chống cộng”; nhưng “điểm” là cái “ta”.
Trừ khi VC tự nó lăn ra chết, còn tranh đấu kiểu phe ta đâm sau lưng phe ta, phe ta tự làm khó phe ta như thế thì trăm năm nữa VC vẫn sống khoẻ như voi.

Ngo Du Trung FB

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Phe ta là những cá nhân rời rạc, vừa đi làm kiếm sống vừa múa mép chửi chế độ , bây giờ lại chửi nhau à, phe ta cứ theo CTM hướng cho mà nói, có nói sai cũng phải khen cho nhiệt tình nhé

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here