Bài thơ dự thi số 120 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA TA

- Quảng Cáo -

120 Bài thơ dự thi số 120 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA TA

Tên tác giả: Nguyễn Duy Bình

 

              Hoàng sa , Trường sa là của ta

Việt nam đất nước của ta ôi
Lịch sử ngàn năm đã có rồi
Trường sa , hoàng sa đôi đảo đá
là bờ che dải đất liền ta
Sách có ghi rằng thời triều Nguyễn
Tháng ba âm có những đội thuyền
Vượt sóng ,vươn xa và thẳng tiến
Khao bề thế lính đảo triền tiêu

- Quảng Cáo -

Năm bảy tư giặc tàu xua quân chiếm
Vì đảo thiêng , bao chiến sĩ quên mình
Tổ quốc tôn vinh như những người hùng
Thế nay lại , quên nhau vì ý tưởng
Lúc ấy trên  cùng dãi đất nam ta
Biết bao là học sinh và nhân sĩ
Đẫ biểu tình chống lũ giặc tàu kia
Cùng hô vang các anh là quyết tử

Thời gian gần đây giặc càng lấn tới
Chúng xây sân bay , bến cảng , cầu tàu
xây đảo đá , đường lưởi bò chín đoạn
Đâm thủng tàu thuyền đánh cá dân ta
Tôi nghĩ rằng không thể nào chìu mãi
Nghĩa và tình không phải lặng thinh
Hãy xét đi xoay chuyển mình quanh trục
Để giành về những đảo trúc san hô

Nguyễn Duy Bình

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here