Bài thơ dự thi số 124 – Tựa: TỪ ĐẤT LIỀN NHÌN RA PHÍA BIỂN

- Quảng Cáo -

124 Bài thơ dự thi số 124 – Tựa: TỪ ĐẤT LIỀN NHÌN RA PHÍA BIỂN

Tên tác giả: Trương Đình Phượng

TỪ ĐẤT LIỀN NHÌN RA PHÍA BIỂN

Nhìn ra phía biển em ơi
Muôn con sóng cuộn một trời hờn căm
Giặc tàu, lũ quỷ , ác tâm
Mượn danh nghĩa gieo mưu thâm, cướp ngày
Tàu chúng mặc sức xéo dày
Ngư dân mình bấy đọa đày điêu linh
Mà sao nơi chốn “Triều Đình”  (*)
Luôn trong tư thế, tình hình : bưng tai…

Trương Đình Phượng

- Quảng Cáo -

(*) Ý nói nơi các nhà lãnh đạo cao cấp

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here