Bài thơ dự thi số 112 – Tựa: SÓNG TRƯỜNG SA

- Quảng Cáo -

112 Bài thơ dự thi số 112 – Tựa: SÓNG TRƯỜNG SA

Tên tác giả: Vân Phong

SÓNG TRƯỜNG SA

Tam sa tên gọi của tầu..!
Lưỡi bò nhớp nhúa đậm mầu Mác-lê..!
“Quân” ta thì chọn lời thề..!
Ươn hèn sau giặc,diễn hề trước dân..!
Biển đông như một cán cân..!
Đo lòng Mao Tập, Phúc phần Trọng Huynh..!
Đã bao người lính hi sinh..!
Bảy tư, tám tám tạc hình sóng khuya..!
Đôi lời nhắn nhủ mai kia..!
Biên cương nước việt phía Trường Hoàng sa..!

Vân Phong

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here