Phải làm gì trước thay đổi chiến thuật và các màn diễn của CSVN (phần 2)

- Quảng Cáo -

Kính thưa quý thính giả, trong phần một cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành với ký giả Đoan Trang được gửi đến quý vị kỳ trước, Đoan Trang đã nhận định về sự thay đổi chiến thuật của CSVN trong cách đối phó với các nỗ lực đấu tranh cho dân chủ, kể cả việc gia tăng dùng côn đồ (hoặc công an giả dạng côn đồ) sách nhiễu các nhà đấu tranh.

Phần hai cuộc phỏng vấn được gửi đến quý vị sau đây, Đoan Trang sẽ nhận định về các màn diễn gấu ó trong phiên họp quốc hội CSVN hiện nay, cũng như màn diễn “bất đồng ý kiến” giữa bộ phận lãnh đạo đảng. Cả hai loại diễn này đều dễ tạo ra bề mặt “dân chủ”, che dấu thực chất phản dân chủ của đảng CSVN đối với thế giới và ngay cả đối với người Việt. Qua đó cũng cho thấy nhu cầu và trách nhiệm của các nhà báo trong việc tạo điều kiện để người dân có thể thực sự tham gia việc nước một cách có ý nghĩa cũng như phân tích về những trường hợp có thể là các màn trình diễn dân chủ của đảng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here