Bức tranh màu xám sau một năm đại hội 12 đảng CSVN

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện

- Quảng Cáo -

Trung tuần tháng 1/2016, Đảng cộng sản Việt Nam đã họp đại hội 12 để vạch ra đường lối hoạt động cho nhiệm kỳ 5 năm. Một ban lãnh đạo mới đã ra đời, nhưng Tổng bí thứ vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng mà theo dự luận ông sẽ nắm giữ quyền lực nửa nhiệm kỳ đầu sau đó chuyễn giao cho người khác.

Một năm trôi qua, kinh tế Việt Nam chững lại với nợ công vượt quá trần chiếm 64% GDP. Tình hình xã hội, an ninh quốc phỏng bất ổn, lòng tin của người dân vào đảng cầm quyền sa sút nghiêm trọng.

Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã đưa ra bình luận như sau:

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Tình hình kinh tế,văn hoá có thể là do yếu kém nhưng về tình hình an ninh bất ổn chủ yếu do bọn phản động cứ kích động các chuyện nội bộ của đảng để gây hoang mang trong dư luận. Nước nào đông dân mà không có vấn đề kinh tế, xã hội. Đảng nào đông đảng viên mà không có tham nhũng, phe phái.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here