Nhận định của ông Đỗ Hoàng Điềm về tình hình đấu tranh của người Tây Tạng qua Đại Hội Quốc Tế Ủng Hộ Dân Tộc Tây Tạng tại Dharamsala

- Quảng Cáo -

Vào trung tuần tháng 11 năm 2012, chính phủ lưu vong Tây Tạng đã tổ chức một hội nghị quốc tế để thảo luận về tình trạng nghiêm trọng đang xảy ra tại Tây Tạng. Tình trạng này bắt nguồn từ việc rất nhiều người Tây Tạng đã tự thiêu trong vòng 3 năm qua, để phản đối Trung Quốc xâm lăng và chiếm đất Tây Tạng từ năm 1959 đến nay. Tổng số người tự thiêu, tính đến tháng 12 năm 2012 đã lên tới 95 người, đa số là tu sỹ Phật giáo hay giới trẻ, gồm cả nam lẫn nữ.

Đại diện cho đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điềm đã được chính phủ lưu vong Tây Tạng mời tham dự hội nghị này, tổ chức tại tỉnh Dharamsala, thủ phủ của người Tây Tạng lưu vong trên nước Ấn. Trong chuyến đi này, ngoài việc tham dự hội nghị, ông Đỗ Hoàng Điềm cũng đã có những cuộc tiếp xúc riêng với những vị lãnh đạo chính phủ lưu vong Tây Tạng để trao đổi về những vấn đề liên quan đến cả hai dân tộc. Trong chương trình Tiếng Nói Đa Nguyên hôm nay, xin mời quí thính giả theo dõi nhận định của ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân về hội nghị này và luận bàn về hoàn cảnh đấu tranh của người dân Tây Tạng nhằm chống lại bạo quyền Trung Quốc.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here