Ông Lý Thái Hùng: Viễn cảnh biến động tại Miến Điện & tác động đối với phong trào dân chủ Việt Nam

- Quảng Cáo -

Đài V5TV Tin Tức Úc Việt phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân về viễn cảnh cuộc biến động chính trị tại Miến Điện và tác động đối với phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam.

(Video: V5TV Tin tức Úc Việt)

- Quảng Cáo -