Du học sinh chống chọi thế nào giữa bão COVID tại Mỹ?

- Quảng Cáo -

HỎI ĐÁP ‘DU HỌC MỸ’ – Trà Mi – VOA

Câu chuyện với bạn Cao Minh Hoàng vừa tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Máy tính từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ sẽ giúp các bạn hiểu thêm về những gì các du học sinh quốc tế đang trải qua trong đại dịch COVID tại Mỹ.

- Quảng Cáo -