“Đường thẳng không phải là đường ngắn nhất”

- Quảng Cáo -
Xin trân trọng giới thiệu cùng cả nhà và mong được mọi người ủng hộ.
Phạm Minh Hoàng
Khoa Học & Chúng Ta.
- Quảng Cáo -