Nô lệ!

- Quảng Cáo -

Rừng vàng biển bạc ruộng xanh

Các quan liếm hết dân lành tả tơi

Bán trôn gái sang xứ người

Thanh niên nô lệ mọi nơi địa cầu

- Quảng Cáo -

Cu-li kiếp sống thân trâu

Cúi đầu nhục nhã nỗi sầu miếng ăn

Quê hương trong nỗi nhục nhằn

Tiếng la tiếng thét chủ nhân nước ngoài

Cường quyền lợi nhuận bất tài

Phá tan đất nước trị cai tội đồ

Ruộng đồng rừng núi sông hồ

Phân lô chia chác vàng đô liếm tràn

Tài nguyên tổ quốc bạt ngàn

Chừ giờ đã c.hết bởi quan tham tiền

Quê hương giờ lại đảo điên

Trăm ngàn lao động bán liền kiếm xu

Đau thương nhục nhã phủ mù

Toàn dân nô lệ quan thu đô vàng

Nước nhà vỡ nát tan hoang

Tương lai còn lại hai hàng lệ rưng

Bán sông bán biển bán rừng

Không còn cái bán quan trưng bán người

Buôn người không vốn nhiều lời

Thu đô nuôi bọn đười ươi cầm quyền !

(Xuan Ngoc Nguyen)

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcLùa gà
Bài kế TNLT Đỗ Nam Trung
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.