Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính

- Quảng Cáo -

Thân Hữu Việt Tân Úc Châu

Cảm ơn chia sẻ hay của Linh mục Anton Đặng Hữu Nam:

“Thật hạnh phúc cho tôi khi bị cộng sản ghét bỏ, tìm cách loại trừ, thủ tiêu vì lúc đó tôi biết tôi đang thuộc về Giáo Hội, thuộc về người dân, thuộc về công lý và sự thật!

Thật bất hạnh cho tôi khi được cộng sản khen ngợi, bảo vệ vì cộng sản là ma quỷ. Chúng chỉ yêu mến, bảo vệ những kẻ thuộc về nó và làm lợi cho nó mà thôi!”

Mong rằng ngày càng có thêm các Linh mục, chức sắc các tôn giáo cùng lên tiếng cho công lý và sự thật!

- Quảng Cáo -