Càng làm càng ngu

- Quảng Cáo -
Càng làm tỏ ra càng ngu.
Tô Lâm nghĩ ông có đủ tư cách chặn mạng truyền thông toàn cầu nầy hay sao?
Nên nhớ con người có lý trí biết sai biết dạy thì nhận lỗi dân rồi về vườn làm người tử tế như sư phụ là xong.
Ông nghĩ 3 cái sai chính ông cầm đầu để dân tộc và quốc gia nhục vì ông
-1: ngày 23.07.2017 sang Đức bắt cóc TXT
-2: ngày 01.11.2020 sang Anh Quốc táp miếng thịt bò dát vàng dân bỏ qua sao?
-3: ngày 23.07 vừa qua cũng từ Đức lên tiếng đầu tiên về Passport VN xuất cảnh bị Liên minh châu Âu từ chối.
Ông cho ANM chặn Google & Facebook là xong sao ..? càng làm thì ông càng sai, nên nhớ rằng truyền thông mạng hiện này là chén cơm tinh thần của toàn dân tộc Việt. Gần 15 năm nay dân trong nước họ bỏ tiền thuê bao mạng để dùng hơn 60% dân số (tư duy cùng) khi ông cực đoan bảo thủ hất chén cơm của dân xuống đất thì chuyện gì sẻ xảy ra..
Suy nghĩ lại đi Tô Lâm nhé ..?
- Quảng Cáo -