Đồng chí ác ghê

- Quảng Cáo -

Phạm Minh Vũ

Hôm nay mới hay tin Lê Chí Thành, một sĩ quan công an, sau khi đấu tranh với các sai trái trong ngành công an và đơn vị Anh công tác đã bị chính các đồng chí của mình chụp mũ vu khống và bắt giam.

Theo kiến nghị của luật sư bào chữa cho anh Thành, khai trong lúc Ls hỏi, là anh đã bị treo 2 chân và 2 tay suốt một tuần, giờ các ngón chân và tay gần như tê liệt, chỉ 3 ngón tay cử động, chân thì phải lê từng bước mới đi nổi.

- Quảng Cáo -

Thành là một người cương trực trong ngành đã cởi áo công an để làm người lương thiện, từ lúc Thành bỏ ngành bỏ luôn đảng Thành đã trở về bản chất một con người. Anh thường xuyên tham gia công tác xã hội, đi tới các vùng miền cùng bạn bè để trao quà hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người yếu thế. Chị lao công, người vô gia cư Thành đều tìm đến.

Nhất là đợt lũ lụt kinh hoàng năm ngoái, Thành cùng bạn bè tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện ra cứu trợ lũ lụt miền trung. Việc làm xuất phát từ tâm của một người có nhân cách, mà không bao giờ thấy ở bất cứ ai trong ngành công an, những việc làm này sau khi Thành “cởi áo từ quan”.

Khó có ai tưởng tượng thanh niên cường tráng, một sĩ quan công an khỏe mạnh như thế khi bị bắt giờ chân tay liệt hết cả.. quá kinh hoàng.

Ở bên ngoài, chỉ thời gian ngắn Thành đấu tranh rất mạnh mẽ đụng chạm tới vấn để cốt yếu trong lực lượng còn đảng còn mình.. vì chính anh đã bước từ trong đó ra. Nên, anh cái gai trong mắt bọn cầm quyền họ đã bắt giam anh.

Có lẽ anh đã giữ cốt cách rất chính trực nên khi vào trong trại anh vẫn đấu tranh quyết liệt, cho nên anh đã bị trả thù, bằng cách treo ngược suốt một tuần anh lên để xem cứng đầu tới cỡ nào.

Sự man rợ và tàn bạo đó nó cay đắng ở chỗ bọn ra tay không ai khác mà chính là những người trước đây gọi là đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp của Thành.

Bị Dân đánh không đau, đồng chí trả thù mới đau. Đau tới tận tâm can! Ôi đồng chí. Mà tới sĩ quan công an, đồng chí với nhau vẫn bị tra tấn tàn bạo như thế, hỏi sao Dân đen vào đồn mà không tự tử nhiều?

PMV

- Quảng Cáo -