Còn Đảng liệu có còn mình không?

- Quảng Cáo -
Sự trả thù hèn hạ…
Do tố cáo sai phạm mà cựu đại uý công an Lê Chí Thành đã bị bắt.
Chỉ trong một thời gian ngắn, anh bị tra tấn tàn bạo tới mức từ một thanh niên khoẻ mạnh trở thành ốm yếu, gầy gò, lưng còng, chân đi không nổi phải có người dìu. Nghe đâu là anh ta đã bị những người đồng nghiệp của mình cùm tay chân đánh đập suốt 7 ngày 7 đêm…
Trước đây …
… bây giờ …

Thế mới thấy hết cái tình đồng chí khốn nạn, dã man của người cộng sản. Lực lượng “còn đảng – còn mình” mà còn bị đối xử như vậy huống hồ gì dân đen.

Thật là “không ác ôn thì không thể làm cộng sản”

- Quảng Cáo -