Bài thơ không viết nháp

- Quảng Cáo -
Khát vọng tự do
Cùng chung máu đỏ
Không kỳ thị màu da
Chữ địa lý với tự do là vô nghĩa
Da đỏ da den da trắng da vàng
Khi yêu khi hôn và khi làm tình đều như nhau cả
Tình yêu cũng vậy
Bắt đầu từ nụ hôn rồi tới lúc cởi truồng
Tự do không yêu suông
Xin không được phải trả bằng máu đỏ
Không há miệng chờ tự do rụng xuống
Thiên An Môn các bạn xuống đường
Chúng tôi nhìn thấy áo sinh viên màu trắng
Dưới xích xe tăng khát vọng máu lên mầm
Máu các bạn gieo để mùa tự do gặt hạt
Một Trung Hoa của Lý Bạch hồi sinh

Máu Thiên An Môn mang khát vọng tự do
Quay một vòng tròn trong tôi trong bạn
Từ châu Á, châu Phi tới tận cùng trái đất
Một vòng tròn đỏ máu bạn bè tôi.

- Quảng Cáo -