Kiểu gì thì dân cũng ăn “quả lừa”

- Quảng Cáo -

Nguyễn Doãn Đôn|

Một Chính phủ bình thường thì trước hết phải để Dân tự do ứng cử và đề cử, rồi cũng để Dân cầm lá phiếu tự do cân nhắc bỏ cho ai thì bỏ. Sau đó chọn ra người có số phiếu cao nhất trong nơi mình ở để làm Đại biểu Quốc hội, thay mặt cho mình.

QUỐC HỘI MỚI được bầu ra này, họ sẽ thay mặt toàn Dân để bầu ra người Lãnh đạo cao nhất. Từ các vị Lãnh đạo cao nhất này mới bầu hay cử ra những người Lãnh đạo các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các chức dưới quyền họ.

Nhưng Chính phủ ta không bình thường nên chơi kiểu BẦU NGƯỢC. Nghĩa là đảng độc tài sắp xếp chức tước cao nhất và dưới quyền họ xong hết cả rồi (cái ma ranh, khốn nạn là họ cũng đóng kịch thông qua Quốc hội-Nhưng mà là QUỐC HỘI CŨ) để LẤY CỚ DÂN CHỦ mà thôi. Thay vì phải dùng QUỐC HỘI MỚI; Mới đúng nguyên tắc, ít nhất là trên tinh thần lý thuyết.

- Quảng Cáo -

Nhưng giả xử họ không BẦU NGƯỢC như vừa rồi đi thì cũng không giải quyết được gì nhiều khi Dân ta khao khát dân chủ. Tại sao vậy? Bởi người ứng cử và đề cử, vòng ngoài đã bị đảng khống chế và chọn trước rồi mới được đưa lên danh sách cho Dân bầu. Mà bầu xong rồi. Biết đâu kết quả lại không nằm ở lá phiếu của Dân mà là nằm trong tay mấy ông kiểm phiếu đã được chỉ đạo.

Đã độc tài thì KIỂU GÌ DÂN CŨNG ĂN QUẢ LỪA!

Vậy Dân biết là thế, mà vẫn cứ đi bầu; Nhiều người còn hí hửng sung sướng và cảm thấy hạnh phúc, mong mỏi ngày đó đến, để còn được diện đẹp, ngất ngây tự sướng, tung tăng cầm lá phiếu trên hè phố thì chúng ta nhìn họ, đánh giá họ như thế nào? Mà số này có đông không?

Vừa rồi trên mạng đưa tin có khoảng 1,5 triệu người chối bỏ bầu cử vì họ thấy sự vô lý trong nền dân chủ. Mặc dù số này không nhiều, khi ta so sánh với tổng số gần 100 triệu Dân. Nhưng dù sao thì cũng là tín hiệu xấu cho đảng, mà tương lai ép họ phải thay đổi kiểu cách bầu. Vỏ quýt thì dầy lên và móng tay cũng cứ nhọn thêm. Thật đáng tiếc ở xứ ta vẫn còn tồn tại những trò như thế. Làm cho cái gì trên Thế giới không có, thì ở VN chúng ta sẽ có.

Nguyễn Doãn Đôn

- Quảng Cáo -