Thấy gì ở con số 444 ca nhiễm/1ngày của Việt Nam

- Quảng Cáo -

Lưu Thủy Hương

Đây chỉ là con số của một quốc gia có năng lực xét nghiệm yếu kém. Các chuyên gia trên thế giới vẫn thường cảnh cáo, ở một nước có năng lực xét nghiệm quá thấp, con số ca nhiễm tìm được chỉ là 1/10 hay 1/20 của con số thật sự. Nghĩa là, để ước lượng có bao nhiêu ca nhiễm mới trong cộng đồng thì 444 cần nhân cho 10 hay 20, tùy mức độ phát tán tiềm ẩn.

Vì sao dịch bùng phát? Từ những đợt dịch trước đây, nhiều F0 đã không thể tìm ra. Thay vì tiếp tục xét nghiệm để truy vết thì nhà nước đột ngột cho ngưng xét nghiệm và trơ trẽn tuyên bố chiến thắng. Người dân cả tin vào những lời đường mật, đã tự ve vuốt mình để sống cùng với tai họa.

Con số này có phải là hậu quả của chiến dịch bầu cử ngu xuẩn hôm 23.05.2021? Không! Tôi khẳng định rất rõ là không. Nếu có, nó chỉ ở mức độ gián tiếp do nhà nước tự ém dịch để lừa dân đi bầu cử rồi sau bầu cử cho bung ra.

- Quảng Cáo -

Nhưng cuộc bầu cử toàn quốc vừa qua đã tạo cơ hội cho dịch bùng phát. Một số lượng quá đông người đã tụ tập kích thích sự hung dữ của virus và làm mồi cho nó.

Chu kỳ ủ bệnh, phát bệnh trong cộng đồng của Sars-CoV-2 được thế giới theo dõi và ghi nhận là khoảng 1 tuần. Như vậy, kết quả đen tối của cuộc bầu cử sẽ có từ 1-2 tuần sau khi 99% cử tri tụ tập trong phòng kín. Trong vòng 1-2 tuần nữa, dịch sẽ bắt đầu bùng phát với con số ca nhiễm cao bất thường (nếu có đủ xét nghiệm). Sau 2-3 tuần nữa, con số tử vong cũng sẽ bắt đầu tăng nhanh (nếu có thống kê thành thật).

VN có thể chặn dịch hay không? Không! Dịch đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Với năng lực y tế, kinh tế quá yếu kém cùng một đội ngũ lãnh đạo thiếu kiến thức khoa học trầm trọng (ngu dốt và dối trá), Việt Nam sẽ đón nhận thảm họa khốc liệt như các nước nghèo hay các nước coi thường dịch bệnh trên thế giới.

Hy vọng gì? Không có hy vọng gì trước mắt. Bây giờ là lúc mỗi cá nhân phải tự bảo vệ mình và bảo vệ gia đình bằng mọi khả năng, mọi mưu kế, mọi phương án. May ra còn có chút hy vọng trong tương lai: Khi các nước giàu đã qua được đại dịch thì họ đưa tay ra cứu các nước nghèo.

Quá muộn. Sự gian dối, sự lưu manh, sự dốt nát, sự cả tin đã thành thảm họa đau đớn./.

#bầucửquốchội2021 #lâynhiễmcovid-19

- Quảng Cáo -