700 sườn xám

- Quảng Cáo -

Hậu quả đã diễn ra trước mắt!

Thêm 700 phụ nữ TQ mặc áo sườn xám đến Hạ Long tụ tập làm loạn!

Miễn thị thực VISA, cho lưu hành tiền mặt TQ trên 7 tỉnh biên giới phía Bắc, mở cửa cho người TQ tràn vào là rước giặc vào nhà!

Nếu chỉ cần 1 xe bí mật chở vũ khí đến thì với hàng ngàn người TQ như thế này được trang bị “vũ khí nhẹ” thôi thì chính quyền xử lý thế nào? Bắn nó 1 người là có cớ cho hàng chục sư đoàn nó tràn qua, cái gì sẽ đến với nhân dân ta?

- Quảng Cáo -

Mất chủ quyền! Bán nước có văn tự!

Hãy hủy việc lưu hành tiền mặt TQ trên lãnh thổ VN ở bất cứ nơi nào! Phải kiểm soát, phải thị thực visa, ngăn chặn người TQ tràn vào VN!!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here