Tát hay công phá?

- Quảng Cáo -

Con em chúng ta đến trường là để được giáo dục, để được dạy dỗ kiến thức cũng như những điều tốt lành, đạo đức.

Quý Bạn hãy xem kỹ đoạn video thật ngắn này; hãy nhìn thật kỹ cái tát trời giáng thần sầu quỷ khốc của kẻ được giao thiên chức làm thày giáo kia đến gãy xương mặt của em; hãy xem và hãy nói cho tôi biết là đứa bé tội nghiệp kia sẽ học được gì từ cái tát chắc chắn sẽ gây vô cùng đau đớn, thậm chí gây thương tích đó.

Bạn có tin là học sinh này sẽ cảm nhận đó là tinh thần “thương cho roi cho vọt” (dầu gì thì cũng đã quá lỗi thời) hay không? hay sẽ chỉ mang trong lòng sự ấm ức, oán ghét và tinh thần bạo lực?

Bạn có tin là học sinh này sẽ cảm nhận đó là tinh thần “thương cho roi cho vọt” (dầu gì thì cũng đã quá lỗi thời) hay không? hay sẽ chỉ mang trong lòng sự ấm ức, oán ghét và tinh thần bạo lực? .

- Quảng Cáo -

Chả trách tình trạng học sinh đánh nhau, thày cô đánh học trò, học trò đánh thày cô như đánh kẻ thù nhan nhản ở học đường xã hội chủ nghiã.

Nếu không sớm chấm dứt chế độ này thì thà giữ con ở nhà chắc còn tốt hơn giao chúng vào tay những loại thày cô này!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here