Ra khỏi đảng mới chỉ là phục thiện. Tố cáo đảng – đó mới là xá tội trước non sông

- Quảng Cáo -

Fb. Trần Hùng |

Việc các lão thành cách mạng tự nguyện vào đảng nay tự giác ra khỏi đảng xem như là phúc cho dân tộc vì nhân dân sẽ mở rộng vòng tay đón thêm những người bạn, đồng nghĩa bớt đi những kẻ thù.

Tuy nhiên, nếu việc tự giác ra khỏi đảng chỉ vì bất mãn, vì nhận thấy đảng không phù hợp, đảng cộng sản chỉ là một tổ chức “phản dân – hại nước” nên các vị ly khai thì chưa đủ, bởi xét cho cùng hành động này chỉ mang tính chất cá nhân, không muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với loại quỷ ma cộng sản.

Nếu các vị chỉ dừng lại ở mỗi việc “xin ra khỏi đảng” thì vẫn chưa đủ, chưa thể hiện tấm lòng son sắt vì nước vì dân. Dân gian có câu “trâu già nào sợ dao phay” và chính điều này mà tên Tập Cận Bình đã giúp Hán nô Nguyễn Phú Trọng gồm thâu quyền bính để dễ dàng bán nước – buôn dân vì con trâu già Nguyễn Phú Trọng có sợ gì dao phay.

- Quảng Cáo -

Trâu già Nguyễn Phú Trọng không sợ dao phay thì các quý ông Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang,… sao không làm điều ngược lại con trâu già Nguyễn Phú Trọng ? Nếu quý vị còn hai chữ “nước nhà” thì xin quý vị hãy làm tiên phong viết sớ “vạch tội” Hán nô Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn như ông Chu Văn An đã dám dâng sớ chém 07 nịnh thần thời nhà Trần.

Mong các vị hãy tiên phong làm gương, tiền hô hậu sẽ ủng. Đành rằng các thế hệ trẻ của Việt Nam sẽ không để cho bọn vô luân thực hiện trót lọt dã tâm bán nước nhưng sấm Bình Than muốn nổ vang trời Việt thì sấm Diên Hồng phải nổ trước tiên.

Các vị là trâu già nhưng nếu còn sợ dao phay, không dám vạch tội Hán nô Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng thì đám trâu tơ trâu nghé này sao dám liều mạng với dao phay?

Hãy tố cáo ngay tội của Hán nô Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng, đó mới là cách “xá tội trước tổ tông – xá tội trước non sông”./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here