Hội cờ đỏ – Những tên hồng vệ binh của chế độ công an trị

Hội cờ đỏ - Những tên hồng vệ binh của chế độ công an trị

- Quảng Cáo -

Trong thời gian vừa qua ở một số giáo xứ tỉnh Nghệ An đã xuất hiện cái gọi là tổ chức tự phát Hội Cờ Đỏ. Họ là thành viên trong các hội đoàn của cộng sản như đoàn niên, hội phụ nữ, hội cựu binh.v.v.

Họ là những tên hồng vệ binh của chế độ công an trị thường xuyên có mặt tại các điểm nóng giáo dân biểu tinh phản đối Formosa gây thảm họa môi trường biển miền Trung; phản đối luật An Ninh Mạng;  lên án giới cầm quyên cộng sản dự định thông qua luật Đặc khu để hợp thức hóa việc bán đất cho ngoại bang…để thẳng tay khủng bố, đàn áp,tinh thần của người dân, giáo dân yêu nước, kể cả những việc làm bạo động đe dọa đến tính mạng người dân như trường hợp hăm dọa giết linh mục Anton Đặng Hữu Nam.

Cô Hồng Lam, một giáo dân ở huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An đã tố cáo những hành động đê hèn, trắng trợn của các thành viên Hội Cờ đỏ khủng bố, đàn áp tinh thần của những người dân yêu nước.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here