Cuộc đấu trí ở Đại hội Đồng LHQ

Lời dịch câu ghi chú bằng tiếng Pháp dưới bức hình: Một thành viên của phái đoàn Việt Nam ngủ ngay trong phiên thảo luận khoáng đại lần thứ 73 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.
- Quảng Cáo -
Nguyễn Xuân Nghiã – VNTB
Lịch sử ngoại giao nước ta từ xa xưa đến nay không thiếu các cuộc đấu trí với ngoại giao các quốc gia đối địch.
Thời phong kiến có chuyện một nhà ngoại giao ta đi sứ. Triều đình đối phương cử một nhà ngoại giao của mình ra đón. Hai nhà ngoại giao đi qua một khúc sông bằng thuyền về kinh đô. Để thử tài người của ta, nhà ngoại giao quốc gia đối thủ đánh rắm và tuyên bố: “Sấm dậy nước Nam”. Nhanh trí, nhà ngoại giao VN đứng lên, đái xuống lòng thuyền và tuyên bố; “Mưa qua ải Bắc”. Đến giờ lịch sử ngành ngoại giao còn ca tụng người nước nam ta giỏi ngay từ ngày đó.
Hôm 26/9/2018 lại xảy ra một cuộc đấu trí giữa ngành ngoại giao nước ta chấp cả Đại hội đồng LHQ.
Chuyện rằng các cuộc họp tại Đại hội đồng LHQ không có giờ giải lao (tất nhiên giải lao bao gồm cả đi vào toilet) do vậy đại biểu các quốc gia toàn cầu tự chọn thời gian đi vào toilet theo đồng hồ sinh học cá nhân. Thật là có chủ đích khi hầu hết các đại diện quốc gia toàn cầu đều chờ đến thời gian dành cho thủ tướng Nguyễn Phúc của VN phát biểu mới nhẹ nhàng, tế nhị đứng dậy đi vào toilet. Cái cảnh hội trường vắng ngắt khi TT VN phát biểu không lọt qua được mắt một nhà ngoại giao Việt Nam, thông minh, ứng đối nhanh nhẹn tháp tùng Tt Phúc. Để đối lại, nhà ngoại giao VN này chờ đến thời điểm tất cả các đại diện quốc gia toàn cầu coi là quan trọng nhất thì lăn ra ngủ…
Các bạn đừng suy nghĩ nông cạn mà cho rằng nhà ngoại giao của VN không có văn hóa… Chính cách đối đáp vừa tế nhị, vừa kín đáo vừa cương quyết lại ở cửa trên của nhà ngoại giao trẻ mới diễn tả hết văn hóa truyền thống của ngoại giao Việt Nam. “Thủ tướng nước tôi phát biểu thì các ông đi đái. Thủ tướng các ông phát biểu thì tôi đi ngủ!
Nguồn FB. Nghia Xuan Nguyen
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here