Tết nhớ người ĐỊT MẸ TÒA

- Quảng Cáo -
Nghia HP Nguyen
Tết nhớ người ĐỊT MẸ TÒA
Người “địt mẹ tòa” đang nắm trong xà lim.
Tuổi 60
Già nua
Bệnh tật
câu ” Địt mẹ tòa” bay xa,
vô cùng trẻ,
vô cùng mới,
Có 1 không 2
Chưa ai nghĩ ra
Chưa ai dám nói
Mới đến nhiều thập niên sau
Dân chủ chưa thể đến
“Địt mẹ tòa”
Giản đơn
Mạnh mẽ
Đánh bại 10.000 trang triết học Max-LêNin
Đánh bại 10 trang cáo trạng
Ai bảo không văn hoa
Ai bảo không lịch sự
Một câu chửi ngoài đời thường
Khi vang trong tòa án
vô lương…?
Sáng 1 tết Tân Sửu
- Quảng Cáo -