Cản trở công dân xuất cảnh – Một hành vi lạm quyền của công an

- Quảng Cáo -

Trong thời gian vừa qua. Môt số công dân có việc ra nước ngoài đã bị công an cửa khẩu cản trở khi làm thủ tục xuất canh với những lý do rất mơ hồ xoay quanh 2 từ “an ninh”

Hành vi lạm quyền đó của công an đã lại xảy ra đối với Tiến sĩ Nguyễn Quang A vào sáng 18/9/2018, khi ông trên đường đến sân bay Nội Bài để đi Úc châu.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành.

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here