Ô nhiễm

Trương Duy Nhất Blog RFA

- Quảng Cáo -

Hoảng hốt trước thống kê về số bệnh nhân ung thư mỗi năm: 200.000 người.

Hoảng hốt về tình trạng thực phẩm bẩn, nguồn nước bẩn, môi trường bẩn cướp đi 75.000 sinh mạng Việt mỗi năm.

Đấy là những thứ ô nhiễm có thể nhìn thấy và đếm được qua từng…xác người.

Còn những ô nhiễm khác, có thể chưa đếm được qua từng xác người như vậy nên ít thấy ai hoảng hốt – Đó là ô nhiễm báo chí truyền thông, ô nhiễm giáo dục.

- Quảng Cáo -

Và một thứ nữa, ô nhiễm đến cực điểm, di căn, bục rã, thối inh nhưng ít ai nhìn thấy, hay nhìn thấy mà không dám nói ra: đấy là ô nhiễm tư tưởng.

Báo chí bẩn, giáo dục bẩn, tư tưởng bẩn. Những thứ đó ung thư thì giết chết cả dân tộc, quốc gia.

Trương Duy Nhất Blog RFA

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here