Biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc

Biểu tình chống sự hiện diện của lãnh đạo CSVN tại Nhà Trắng khi TBT Nguyễn Phú Trọng đến đây hôm 7/7/2015. Ảnh: Blog nhanquyenchovn
Biểu tình chống sự hiện diện của lãnh đạo CSVN tại Nhà Trắng khi TBT Nguyễn Phú Trọng đến đây hôm 7/7/2015. Ảnh: Blog nhanquyenchovn
- Quảng Cáo -

WASHINGTON DC (CTM  Media) – Vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay, Thứ Tư 31 Tháng 5, 2017, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sẽ biểu tình chống Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trước Toà Bạch Ốc.

Từ trước đến nay, tất cả những lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà Nước CSVN đều bị người Việt tại cộng đồng địa phương biểu tình phản đối.

Kiểu chào mới! Chưa đánh đã đầu hàng!

Theo tin từ Nhà Trắng, Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng Thống Mỹ Donald Trump lúc 3 giờ 5 phút chiều hôm nay tại Nhà Trắng.

Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn cấp cao CSVN đã tới Mỹ 2 ngày trước tại phi trường Kennedy. Tiếp đón tại phi trường chỉ có Đại Sứ CSVN tại Mỹ Phạm Quang Vinh, Đại sứ Trưởng Phái Đoàn CSVN tại Liên Hiệp Quốc Nguyễn Phương Nga. Người ta ngạc nhiên là không thấy có sự hiện diện của người Mỹ nào để tiếp đón phái đoàn được tiếng là đến Mỹ “theo lời mời của Tống Thống Donald Trump”. Không biết ông Thủ Tướng CSVN nghĩ gì trong đầu, hay là biết thân biết phận nên đành nhịn nhục cố đấm ăn xôi!?

Xuống máy bay tại phi trường Kennedy NY, không có bóng người Mỹ nào tiếp đón!
- Quảng Cáo -

Việt Nam là một trong những quốc gia mà ông Trump đã từng nặng lời trong thời gian tranh cử tổng thống vì thâm thủng cán cân thương mại của Mỹ. Đây là chuyến đi được Nguyễn Xuân Phúc bỏ nhiều nỗ lực, thậm chí “nài nỉ” để được “mời”.  Người ta đang chờ xem Thủ Tướng CSVN “cờ lờ mờ vờ” sẽ làm được gì trong chuyến đi gặp ông Trump lần này, mà nhiều người đoán là sẽ “đi không rồi cũng lại về không”.

. Ông Phúc đi Mỹ: Thương mại, hay trắng tay?

. Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trước cáo buộc “tội ác diệt chủng”

- Quảng Cáo -

162 CÁC GÓP Ý

 1. Ai cũng biết chúng nó là loại người gì nên có mời, có đón hay gì đi nữa thì cũng chỉ là cực chẳng đã, miễn cưỡng mà thôi chứ trong lòng thì khinh bỉ coi thường. Lãnh đạo của các nước dân chủ thật sự cho dù tính cách có kỳ dị đến đâu chăng nữa thì cũng chắc chắn nhân cách không phải là một thằng khốn nạn

 2. Kg có đất nước nào vô phúc như đất nước tôi .
  Ng lo xây kg được ,kẻ chuyên lo phá .
  Hỡi các bậc tiền nhân , sao lại để chó má lạc tới đất này ?

  • Mày nói câu này là đúng nhất đó. Phải chi hồi đó ở mẹ nó bên Pháp hay chết bờ chết bụi ở đâu cho rồi chứ sao để loại chó má lạc tới đất này.

  • Đặng Ngữ .ng ta ,dòng dõi con cháu lạc Việt ,ng ta đi tìm đường cứu quê hương đất nước ,cứu những gì ông cha ng ta xd và để lại .ngăn cản kg chó thứ ngoại bang xâm chiếm đất nước này .
   Tiếc là những bậc tiền nhân ,đã cho lũ lai căng trôi dạt vào xứ này từ thế kỷ thứ 15 á .

 3. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật,

 4. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật,

 5. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Nam Mô A Di Đà Phật,

 6. Thông báo mới nhất của các nhà khoa học – khi nhận được thông tin tổng thống Mỹ Trumf mời thủ tướng Việt Nam qua thăm thì xuất hiện một số hiện tượng rất lạ !!! Có một số bệnh nhân người gốc Việt đang định cư tại Mỹ bị bệnh chảy nước rãi, sùi bọt mép , chân tay co giật ,miệng ú ớ nói nhảm – có một điều rất lạ là khi người nhà đưa họ đến cấp cứu tại các cơ sở y tế thì thấy phần đa miệng những người bị bệnh đều có một miếng vải màu vàng có ba sọc màu đỏ nhét vào miệng người bệnh – các bác sỹ thấy lạ hỏi thì được các gia đình bệnh nhân cho biết :gia đình họ sở dĩ nhét miếng vải vàng có ba sọc đỏ vào mồm bệnh nhân để cho họ khỏi cắn lưỡi – nếu nhấc miếng vải đó ra chắc họ cắn lưỡi và chết mất – hôm nay thông tin lại nhận được các bệnh nhân trên có tiên lượng xấu hơn – một số người đã bị nôn ra máu – trong lúc mê sảng cứ ú ớ kêu “đu càng …. đu càng….. đu càng …” gia đình phải cho họ nắm một vật kim loại ( kiểu càng máy bay ) thì có vẻ họ bớt hoảng loạn hơn- các nhà khoa học dự đoán : đây có thể là một căn bệnh mãm tính của những bệnh nhân sợ Việt Nam phát triển và mình bị quên lãng trong vô vọng – chính vì vậy các bác sỹ khuyến cáo người nhà các bệnh nhân – nếu thấy người nhà mình mang quân phục hay huân huy chương ra đeo thì đó là bệnh bắt đầu tái phát người nhà cần tránh các từ như : ” xung phong ” – ” Tiến lên ” – ” nó cởi quân phục chạy kìa ” – hoặc ” giơ tay lên ” …. đó là các từ rất nhạy cảm khg nên nhắc đến tránh các bệnh nhân bị sốc –

 7. Mấy thằng chó bưng bô cái đãng đĩ chữi ngta là lưu vong về việc nam ngta vẫn ăn trên ngồi trước nắm đầu cái đám bưng bô ngu như bò tụi bây như thường.Mày học cho dữ vào,cầm cái bằng thạc sĩ tiến sĩ của mày ra khỏi nước việt nam rồi thì chỉ là thứ chùi ass thôi con.Còn mày thấy chứng nhận của người mỹ thế nào chưa???xạo xạo lưu vong lưu chó gì ngta cầm cái bằng về chữi cha mắng con gái mẹ tụi m con đc

 8. 3/ đúng là vui đáo để.khi trung quốc qua thăm VN thì 3/ lu loa là cs rước giặc vào nhà,giờ mỹ mời VN qua thăm sao chúng ko biểu tình phản đối mỹ rước giặc vào nhà nhỉ?đúng là 3/ xỏ lá làm trò hề vui vãi.nói thì nói vậy thôi chứ 3/ mà sủa bậy Trump nó đuổi cổ thì thành kẻ vô gia cư trên trái đất này luôn

 9. Đúng là bon 3/// gen ăn tuc o nguoi ta lãnh đao cå môt đât nuoc đc tông thông my moi thăm mà bon mày cu chui bon bay tài gioi có đc tông thông moi kg vay

 10. Lạ thay cho cái nhân tình
  Chủ nhà không thấy ,chỉ mình với ta
  Thảm hoa có trải nơi xa ?
  Chân sao buốt lạnh thấm qua đôi giầy
  Súng không có nổ ở đây
  Vì không có đạn , súng này đã hư ?

 11. Sao lại nặng lời thế mới người, họ cũng chỉ vi dân thôi, mặc dù họ nói hay hơn làm thì cũng chỉ vì bản chất cha me họ xinh ra ma thôi, dẫn thi nghèo nhưng lạnh đạo văn N không nghèo đầu,,,,hi

 12. Bạn là người không có liêm sỉ nên không biết nhục
  Còn như tôi đây và bao nhiêu người khác hễ có ai hỏi bạn là người nước nào thì không giám nhận mình là người vn vì quá nhục.Người ta có câu ví về vn rằng” ăn nhanh .đi chậm.hay cười.Chuyên buôn đồ cũ là người vn”
  Người vn ăn thì nhanh .Làm thì đi chậm nhất.vào những nơi trung tâm công cộng thì ồn ào hỗn loạn nhất .Đồ dùng cũ người ta vứt cho vào bãi rác thải vậy mà người vn nhặt về tân trang vuốt ve đóng thùng gửi về vn

 13. Cái lũ ôm đít Mỹ , thua trận mà cứ hậm hực cay cú không đáng mặt làm người chứ đừng nói đến người Việt Nam yêu nước . Chúng mày yêu ai ? Chúng mày chỉ yêu cái mạng sống chó của chúng mày , yêu cái túi tiền của chúng mày thì có . Đê tiện và mạt hạng hết chỗ nói .

 14. So với cuộc chiến tranh Triều Tiên thì chiến tranh Việt Nam có phần dơ bẩn hơn vì chúng nó vừa đánh vừa đàm vừa lừa đảo vừa lật lọng … Cái kết là chúng nó đứa lưu vong xứ này đứa lưu vong xứ kia … Ra nước ngoài rồi chúng nó tiếp tục chiến tranh trên các mặt trận chính trị và tư tưởng, đứa thì cờ vàng đứa thì cờ đỏ … Cuối cùng chúng nó đều trở về quê cha đất tổ với linh hồn u uất và cứ như thế chúng nó sẽ u hoài ngàn năm … Rất là thi vị mà cũng không ít chuyện thị phi …

  https://youtu.be/xxD3QiFj-QY

 15. https://youtu.be/xxD3QiFj-QY

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=677357219118811&substory_index=0&id=236522739868930

  Liên minh chính trị và quân sự Việt-Mỹ luôn ở tầm cao chiến lược nhầm bảo vệ độc lập tự do cho Việt Nam và duy trì nền Dân Chủ Cộng Hoà tại đây theo thoả ước hợp tác Franklin Roosevelt-Hồ Chí Minh ký kết năm 1945 …
  Di sản này sẽ mãi mãi trường tồn bất chấp mọi quan ngại từ các thế lực thù địch hoạt động vì lợi ích của Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa …

  http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20170310-chu-bai-moi-cua-my-tai-bien-dong-ham-doi-3

  http://m.vneconomy.vn/thoi-su/my-se-tich-cuc-giup-viet-nam-bao-ve-tau-ca-20130411105016875.htm

 16. Hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ OSS

  Ngày 29 tháng 3 năm 1945, Hồ Chí Minh gặp Trung tướng Mỹ Chennault tại Côn Minh (Trung Quốc). Trung tướng cảm ơn Việt Minh và sẵn sàng giúp đỡ những gì có thể theo yêu cầu. Còn Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm của Việt Minh là ủng hộ và đứng về phía Đồng Minh chống phát xít Nhật. Theo Hồ Chí Minh, việc được tướng Chennault tiếp kiến được xem là một sự công nhận chính thức của Mỹ, là bằng chứng cho các đảng phái Quốc gia thấy Mỹ ủng hộ Việt Minh. Người Mỹ xem đây chỉ là một mưu mẹo của Hồ Chí Minh nhưng ông cũng đã đạt được kết quả.[34]

  Lãnh đạo Việt Minh và OSS năm 1945.
  Hồ Chí Minh nhận thấy Hoa Kỳ đang muốn sử dụng các tổ chức cách mạng người Việt vào các hoạt động quân sự chống Nhật tại Việt Nam, ông đã thiết lập mối quan hệ với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đồng thời chỉ thị cho Việt Minh làm tất cả để giải cứu các phi công gặp nạn trong chiến tranh với Nhật Bản, cung cấp các tin tức tình báo cho OSS, tiến hành một số hoạt động tuyên truyền cho Trung Hoa Dân Quốc và OWI. Đổi lại, cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS (U.S Office of Strategic Services) cung cấp vũ khí, phương tiện liên lạc, giúp đỡ y tế, cố vấn và huấn luyện quân đội quy mô nhỏ cho Việt Minh.[35]

  Ngày 16 tháng 7 năm 1945, nhóm Con Nai thuộc cơ quan tình báo Mỹ OSS do thiếu tá Thomas chỉ huy nhảy dù xuống vùng lân cận làng Kim Lung cách Tuyên Quang 20 dặm về phía đông. Nhóm tình báo Con Nai được lực lượng Việt Minh tại Tuyên Quang gồm khoảng 200 người đón tiếp. Trong vòng một tháng, nhóm Con Nai đã huấn luyện cho lực lượng Việt Minh cách sử dụng những vũ khí Mỹ và chiến thuật du kích. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhóm Con Nai cùng Việt Minh về Hà Nội và tham dự lễ thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.[36]

  Thông qua mối quan hệ với OSS, Việt Minh đề nghị Mỹ biến Đông Dương thành một xứ bảo hộ của Mỹ và yêu cầu Mỹ can thiệp với Liên Hiệp Quốc để gạt người Pháp và người Trung Quốc ra ngoài kế hoạch chiếm đóng tại Đông Dương của Đồng Minh. Việt Minh lo sợ Trung Quốc sẽ trở thành những kẻ chiếm đất đai ở Đông Dương, sống bằng cướp bóc và tước đoạt. Tổng bộ Việt Minh ở Hà Nội gửi một công hàm cho Chính phủ Mỹ để giải thích lập trường của họ[37]. Trong đó có đoạn viết:

  “Nếu người Pháp mưu toan trở lại Đông Dương để hòng cai trị đất nước này và một lần nữa lại đóng vai những kẻ đi áp bức thì nhân dân Đông Dương sẵn sàng chiến đấu đến cùng chống lại việc tái xâm lược đó của Pháp. Mặt khác, nếu họ đến với tư cách là những người bạn để gây dựng nền thương mại, công nghiệp mà không có tham vọng thống trị thì họ sẽ được hoan nghênh như bất kỳ cường quốc nào khác.”[37]

  Tổng bộ Việt Minh muốn báo cho cho Chính phủ Mỹ biết nhân dân Đông Dương yêu cầu trước hết là nền độc lập của Đông Dương và mong rằng nước Mỹ sẽ giúp đỡ họ giành lại độc lập bằng những cách sau đây[37]:

  Ngăn cấm hoặc không giúp đỡ người Pháp quay trở lại Đông Dương bằng vũ lực.
  Kiểm soát người Trung Quốc để hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc cướp bóc, tước đoạt.
  Cho các chuyên viên kỹ thuật sang giúp người Đông Dương khai thác các nguồn tài nguyên đất đai
  Phát triển các ngành kỹ nghệ mà Đông Dương có khả năng cung ứng.
  Hồ Chí Minh cố gắng thuyết phục Mỹ tiếp tục chính sách chống thực dân của Mỹ đối với Đông Dương. Ông tìm cách làm Mỹ tin rằng ông không phải là một phái viên của Quốc tế Cộng sản mà là một người Quốc gia – Xã hội mong muốn giải thoát đất nước khỏi ách đô hộ của ngoại bang.[38] Thông qua OSS, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một bức điện cho Tổng thống Mỹ Truman yêu cầu Mỹ đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Lâm thời đồng thời Mỹ và Chính phủ Lâm thời sẽ có đại diện trong Ủy ban Liên tịch các nước Đồng Minh giải quyết các vấn đề liên quan đến Việt Nam. Việt Minh hy vọng tranh thủ được sự có mặt của Mỹ trong cuộc thương lượng giữa Trung Quốc và Pháp về Đông Dương vì hai nước này có thể làm nguy hại đến nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đồng thời khuyến khích các nước Đồng Minh công nhận Chính phủ Lâm thời là đại diện duy nhất và hợp pháp của Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam. Việt Minh lo ngại việc không được các nước Đồng Minh công nhận sẽ làm suy yếu địa vị lãnh đạo của họ và có lợi cho Việt Cách, Việt Quốc trong việc thành lập chính phủ của các lực lượng này.[39] Hồ Chí Minh nói với chỉ huy OSS tại miền Bắc, Archimedes L.A Patti, rằng ông theo chủ nghĩa Lenin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và xin gia nhập Đệ Tam Quốc tế vì đây là những cá nhân và tổ chức duy nhất quan tâm đến vấn đề thuộc địa. Ông không thấy có sự lựa chọn nào khác. Nhưng trong nhiều năm sau đó những tổ chức này cũng không có hành động gì vì nền độc lập của các dân tộc thuộc địa. Trước mắt, ông đặt nhiều tin tưởng vào sự giúp đỡ của Mỹ trước khi có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của Liên Xô. Người Mỹ xem ông là một người quốc tế cộng sản, bù nhìn của Moscow vì ông đã ở Moscow nhiều năm nhưng ông không phải là người cộng sản theo nghĩa Mỹ hiểu mà là nhà cách mạng hoạt động độc lập.[40] Tuy nhiên Mỹ không đáp lại nguyện vọng của Hồ Chí Minh. Cuối tháng 9 năm 1946, Mỹ rút tất cả các nhân viên tình báo tại Việt Nam về nước, chấm dứt liên hệ với chính phủ Hồ Chí Minh.[41]

 17. Bọn tao ở rừng Nhưng thuộc chủ quyền bọn tao quản lý . Còn hơn Cái loại linh cẩu bọn mày . Kéo nhau cả đàn đến chet chỗ chôn xác còn đéo có

 18. Người Bách Việt xuất hiện trên tất cả các vùng đất nông nghiệp trồng lúa nước tại châu Á Thái Bình Dương đã từ hàng vạn năm qua…

  https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kinh_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng

  Nền văn minh lúa nước của Cộng Đồng Bách Việt trải rộng khắp châu Á Thái Bình Dương … Người Hán Hoa (còn được gọi là người Hoa Hạ do tên cũ của sông Hán là sông Hạ) gốc là một dân tộc mọi rợ sinh sống tại vùng cao núi Hoa Sơn sông Hán Thuỷ rất hiếu chiến hiếu sát và từ 5000 năm trở lại đây đã bành trướng chinh phạt và tiêu diệt Bách Việt bắt đầu từ Hoàng Đế là Công Tôn Hiên Viên kéo dài sang thời nhà Hạ và nhà Thương (tức là giặc Ân) … Đến thời nhà Tây Chu (người Nam gọi nhà Tây Châu) thì nhà nước Văn Lang đã giành lại nền độc lập cho cộng đồng Bách Việt kéo dài qua 18 triều đại của các vua Hùng… Đó là nước Văn Lang lớn bao gồm toàn vẹn lưu vực sông Dương Tử kéo dài đến tận lưu vực sông Hồng… Nhưng đến thời Đông Châu thì Văn Lang thu hẹp dần thành Văn Lang nhỏ mà bọn Hán Hoa gọi là Lĩnh Nam (vùng đất phía nam dãy núi Ngũ Lĩnh) rồi bị xóa tên dưới thời Tây Hán … 1000 năm Bắc thuộc và cá biệt là thời Sỹ Nhiếp cai trị thì tên này đã ra sức huỷ diệt nền văn hóa và lịch sử của Bách Việt Văn Lang còn sót lại trong dân gian … Từ đó, người Bách Việt bị đồng hóa và chữ Việt cổ bị thất truyền …

  China và các nước ASEAN nên bảo tồn văn hóa làng xã và văn minh lúa nước của Cộng Đồng Bách Việt tại Trung quốc và các nước châu Á Thái Bình Dương… Tiếng Việt vốn vẫn là ngôn ngữ chính và Thủ Phủ mới có thể sẽ là Sài Gòn vì hạt gạo Sài Gòn là hạt gạo ngon nhất thế giới…

  Lịch sử cận đại :

  Năm 1945, người Nhật đã để yên cho Vua Bảo Đại thành lập Đế Quốc Việt Nam, đứng đầu là Hoàng Đế Bảo Đại, nhưng không lâu sau đó Nhật đầu hàng Mỹ và Việt Minh ép Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị…

  Nạn đói năm 1945 xảy ra tại Bắc Bộ là do Việt Minh tại Quảng Ngãi đã chặn đường tiếp tế gạo từ Nam Bộ ra Bắc cứu đói do lãnh tụ Cộng Sản Đệ Tứ Tạ Thu Thâu tổ chức… Cộng Sản Đệ Tam đã xử tử Tạ Thu Thâu trên bãi biển Quảng Ngãi và tịch thu toàn bộ gạo cứu đói… Hơn 2 triệu người Bắc phải chết đói bởi tệ nạn chuyên quyền của Cộng Sản Đệ Tam trà trộn trong hàng ngủ Việt Minh…

  … Cụ Diệm từ sau khi đi Mỹ trở về đã ra sức tạo cầu nối cho Mỹ xua đuổi Pháp khỏi Đông Dương xây dựng tự do độc lập thực sự cho Việt Nam…

  Nhưng sau đó không lâu khi biết Mỹ không phải chỉ giúp cụ xua đuổi Pháp mà còn có ý phát triển ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ tại châu Á thì cụ Diệm mới lo ngại bị Mỹ tái đô hộ Việt Nam và cụ Diệm cuối cùng đã bị Mỹ thanh trừng là do ông Nhu trong tình hình đó lại chủ động gợi ý đại tá Phạm Ngọc Thảo môi giới với VC để giảng hoà với Lê Duẩn hầu tìm cách tổ chức Tổng tuyển cử thành lập chính phủ liên hiệp với Việt Minh… Ngoài ra, còn có chuyện bà Nhu, chuyện Ấp chiến lược, chuyện Bình Xuyên, Hoà Hảo, và cả chuyện Phật Giáo Ấn Quang… Tất cả đã bao vây Cụ Diệm …

  Nếu chủ tịch nước Minh Hồ và tổng thống Diệm Ngô biết cách giữ gìn danh dự và non sông cho Quốc Trưởng Bảo Đại và quốc dân Việt Nam thì làm gì có chuyện nội chiến hay ngoại xâm, làm gì mất Hoàng Sa Trường Sa…

  Và nếu Bảo Đại may mắn hơn một chút thì họ Nguyễn Phúc đâu có mất vương vị hoàng đế Nam Triều…

  Cả ba nhóm thân Nga, Tàu và Mỹ đều là nguyên tố chính tạo ra tất cả 3 cuộc chiến tranh Đông Dương vô cùng dã man tàn khốc làm kinh động cả địa cầu…

  Hoàng Đế Bảo Đại thì mất ngôi vua phải đi sống đời lưu vong cho đến chết…

  Dân Việt Nam thì mất nước, mất biển, mất Hoàng Sa Trường Sa…

  Lịch Sử Bách Việt bây giờ sẽ lại ghi thêm một giai đoạn éo le mà cũng có thể là giai đoạn cuối cùng của 30.000 năm Bách Việt sinh tồn và phát triển…

  … Điều đáng nói trong suốt 3 cuộc chiến tranh Đông Dương chính là yếu tố xáo trộn nghiêm trọng về địa chính trị khu vực châu Á Thái Bình Dương mà Đông Dương và Việt Nam là một điểm nóng …

  Vua Bảo Đại bị cụ Hồ ép thoái vị năm 1945 nhưng vẫn còn được phía Quốc Gia vinh danh trong vị trí Quốc Trưởng … Nhưng đến năm 1955 thì cụ Diệm truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại mở đường cho Mỹ can thiệp vào Đông Dương… Đến đây thì việc Nga Tàu triệt hạ Pháp đã có Mỹ làm nội ứng…

  Năm 1975 VC vừa thắng trận thì Nga Tàu lại đập lộn với nhau để giành lấy Đông Dương… Và, kể từ sau khi Liên Xô và Đông Âu tan vỡ thì tính cho đến hôm nay các nước Đông Nam Á đều đang dần dần trở thành chư hầu của Tàu … Việt Nam là hậu duệ duy nhất còn sót lại của cộng đồng Bách Việt thì rỏ ràng là đang bên bờ huỷ diệt và rồi người Việt cũng đã, đang và sẽ phải lưu vong giống y như thân phận của vua Bảo Đại, Hoàng Đế cuối cùng của 30.000 năm tồn tại Bách Việt Văn Lang…

  Bây giờ thì hoặc là Việt Nam mất nước và Bách Việt diệt vong… Hoặc là Văn Lang phục quốc Bách Việt phục hưng…

  Con đường duy nhất để Bách Việt sống sót là kiên tâm gìn giữ hoà bình đồng thời phát triển ngoại giao trên toàn cầu đặc biệt là với Nhật Bản…

  Sấm Trạng Trình :
  “… Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về…
  “… Đông Dương Trời mọc mới ra thái bình…”
  Mặt trời mọc đây ám chỉ khi có người Nhật Bản đến giúp tái thiết lại Đông Dương thì chúng ta mới có thể được yên vui hạnh phúc…

  Thank you … Bạn cũng chỉ có thể ở bên lề của các thông tin ngoài hành lang … Sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới rỏ … Mình không theo ai hay chống ai cả … Mình cũng đang tìm lại một khái niệm đúng và sai dưới đống tro tàn của dĩ vãng … That’s it …

  http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/mot-kien-giai-sai-ve-nguon-goc-dan-toc.html

  https://youtu.be/xxD3QiFj-QY

 19. Tổng thống Thiệu chỉ tổ chức chiến tranh chống VC thôi… Đây là cuộc chiến không cân sức…
  Tổng thống Thiệu đã từng tham gia Việt Minh nhưng thấy Việt Minh tàn sát nhân sĩ khác chính kiến nên bỏ đi không trở lại và sau này cũng nhất định không liên hiệp với VC…
  Cuối cùng tổng thống Thiệu bị VC, Dương Văn Minh và Mỹ ép từ chức và CIA giúp bí mật trốn chạy ra hải ngoại lưu vong theo gương hoàng đế Bảo Đại…
  Lúc ông Thiệu ra sân bay thì các tướng lãnh VNCH ra lệnh bắn rơi bất kỳ chiếc máy bay nào dám đưa ông Thiệu trốn khỏi Việt Nam … Vì vậy CIA phải giúp ông ra khỏi Việt Nam bằng chuyên cơ đặc biệt của không quân Mỹ …
  Sau này khi chuyển qua Mỹ sinh sống ông lại chủ hoà với VC để lo tái thiết quê hương … Nhưng vẫn có nhiều Việt kiều biểu tình đòi đánh tiếp… Pó tay… Muốn chết nữa hay sao …?!?…
  Năm 2001, ông đã chết nơi đất khách quê người… Thật đáng tiếc…
  Tổng hợp – Viet nam, Viet nam by Pham Duy: http://www.youtube.com/watch?v=nXBQ6OUYZGE&list=RDnXBQ6OUYZGE
  Còn đám bồi bút như Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Văn Huyền v.v… cùng về phe với Dương Văn Minh buộc cụ Trần Văn Hương từ chức … Dương Văn Minh khi đọc diễn văn nhậm chức tổng thống đã gọi cụ Hương là Thầy … Nhưng rồi thì tất cả đều sụp đổ bỏ chạy và tất cả cái đám hề ở Dinh Độc Lập đó đều bị Bùi Tín buộc phải đầu hàng vô điều kiện … Nhục nhã quá cho nên sau này bọn đó nhiều người bị điên và đi lang thang ngoài đường nói chuyện với cỏ cây hoa lá … Còn bộ đội Bắc Việt và du kích cục R thì lũ lượt kéo nhau về thành và tiến hành những cái chuyện mà Đặng Tiểu Bình gọi là những hành động lưu manh của tập đoàn Lê Duẩn … Thế là cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba lại bắt đầu … Cho đến nay thì nhiều việc vẫn còn ngổn ngang và đáng sợ hơn nữa là quân giải phóng Trung Cộng đã hoàn toàn khoá chặt tay các đồng chí Việt Nam và họ đang thọc sâu mũi tấn công vào tận ruột gan của các nước Đông Nam Á … Phong trào Cộng Sản đang lan rộng khắp châu Á Thái Bình Dương và chính xác là Bắc Kinh đang chỉ huy các chiến dịch vương vòi bạch tuộc ra khắp mọi nơi …

  https://youtu.be/xxD3QiFj-QY

 20. Năm đó tôi đã 17 tuổi học trường Lasan Taberd rất gần Phủ Tổng Thống … Ông Thiệu ra đi rất bí mật không ai hay biết mà chỉ có tin đồn ngoài hành lang … Sau này có một nhân viên CIA đã viết lại câu chuyện anh ấy đã nhận mật lệnh lái xe đi đón một nhân vật bí mật đưa ra sân bay mà khi gặp mặt rồi anh ta mới biết đó là cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu … Ông Thiệu đã khóc khi nói lời cảm ơn người lái xe trước khi bước xuống xe để lên máy bay quân sự Hoa Kỳ …
  Không lâu sau đó thì cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng lái trực thăng cùng đi với tướng Ngô Quang Trưởng bay ra một chiếc tàu sân bay của hạm đội 7 chờ đợi ngoài biển Đông … Tướng Kỳ ngay khi được bố trí vào cabin và chỉ còn lại một mình thì ông đã khóc ròng …
  Có nỗi thống khổ nào to lớn cho bằng nỗi đau của kẻ bại trận phải trốn chạy đi tha phương kiếm sống …?!?…
  Sau này thủ tướng Võ Văn Kiệt đã cảm thông cho những người yêu nước lỡ bước lưu vong được hồi hương hoà giải hoà hợp với cách mạng … Đó là cái nghĩa lớn cũng là cái ân tình của những người còn biết mình là người Việt Nam nòi giống Lạc Hồng …

  https://youtu.be/xxD3QiFj-QY

 21. EXODUS … Vượt biển trở về quê hương xứ sở …

  https://youtu.be/2HXTVANmOow

  Thiên cơ chẳng dám nói ra
  Có duyên đã gặp thì ta đãi lòng
  Ba màu đến độ suy vong – Sự đô hộ của Pháp chấm dứt
  Khỉ về Gà gáy, vầng hồng nổi lên – ĐCS bắt đầu trổi dậy
  Cúc vàng rót chén rượu tiên
  Uống mà xem lũ đảo điên luân thường – Thời kỳ đảo điên vô luân từ đây mà ra
  Mèo lùi Cáo nắm kỷ cương – Triều Nguyễn cáo chung, lan sói nổi dậy
  Tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ – Người Việt giết lẫn nhau mưu cầu quyền thế
  Nhân gian mấy độ hợp ly – Bá tánh phải chịu cảnh chia ly (di cư từ bắc vô nam)
  Đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ tả tơi – CCRĐ giết hại sinh linh, thành đô thì chiến họa khắp nơi
  Quỉ Ma giao chiến khắp nơi – CS và QG giao chiến hơn thua
  Quỉ ở trên trời, Ma ở dưới hang – QG dùng máy bay, CS dùng địa đạo làm thủ
  Cỏ cây non nước điêu tàn – Đất nước không nơi nào yên ổn
  Quỉ nọ ra hàng, Ma ấy mới thôi – QG rút thì CS mới ngưng giao tranh
  Vẩy Rồng tạm tách làm đôi – Dân tộc VN phải chịu chia đôi trong ngoài
  Bóng câu in dấu muôn đời nhuốc nhơ – Đây là thời kỳ ô trược làm sử sách nước nhà một phen nhơ nhuốc
  Kể từ đôi ngũ nằm chờ – Tính từ thời kỳ chia đôi cho tới 55 năm sau (2010)
  Thầy Tu mở nước bấy giờ mới hay – “Thầy Tu” còn mang một ý nghĩa khác ngoài sư cà sa. Tạm miễn dịch, tùy người sẽ ngộ.
  Chẳng qua cũng giống Quỉ Tây – Cũng bắt chước thói tham tàn hiểm độc ngụy quân tử.
  Ma tàn Quỉ hết đến ngày Long-Hoa – Đông tàn Tây bại và đất nước sẽ sang trang.
  Khỉ về Gà gáy oa oa – Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
  Khắp nơi lại dấy can qua kinh trời – Lại một màng huynh đệ tương tàn tập 2.
  Quỉ Ma đến lúc đi đời – CS lẫn QG đều chung số phận cáo chung
  Phụ Nguyên Trời đã định ngôi sẵn sàng – Số phận của đất nước đã được Trời sắp sẳn như một ván cờ chiếu tướng.
  Chó mừng tân chủ rõ ràng – Thiên Tử sẽ xuất hiện
  Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương – Người Việt khắp nơi hay tin mà kéo nhau về cố hương
  Long Hoa muôn thuở biên cương –
  Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang. – Thiên hạ thái bình nhà nhà yên vui no ấm.

  (Tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1938.)

  http://samtrangtrinh.forumotion.com/t2-topic

  https://youtu.be/xdCYXomW2dQ

  https://youtu.be/HnJXRnDbNzs

  Tình hình là Liên Xô đã giải tán, Bắc Kinh đang trở về với chế độ Tổng Thống để hiệp nhất với Đài Bắc…

  Từ lưu vực Dương Tử Giang kéo dài xuống lưu vực Cửu Long Giang sẽ tái lập một Đại cường quốc Bách Việt cực thịnh cực tốt…

  Chúng ta sẽ tái lập nền Quân Chủ Lập Hiến để có thể sánh vai cùng Nhật, Thái, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha…v.v…

  Tôi thiết kế lá cờ trống đồng Bách Việt này và chọn bài Việt Nam Việt Nam của bố già Phạm Duy làm quốc kỳ và quốc ca mới cho Tổ Quốc Đại Bách Việt … Và Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ tái cơ cấu lại thành Đảng Bảo Hoàng… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trở thành Hun Sen của Việt Nam…

  Thực ra thì chúng ta chỉ cần thay đổi lá quốc kỳ và bài quốc ca là đủ rồi …

  Những chuyện lặt vặt khác tự nhiên sẽ theo lá cờ trống đồng và bài Việt Nam Việt Nam này mà trở nên tốt đẹp … Không cần chia phe chia phái mà chỉ là tất cả người dân Việt Nam sẽ cùng hướng về một vị Vua tốt nhất của nước Việt ngàn đời thiêng liêng … Một vị Vua được Thiên Chúa chúc lành …

  Thân chào,
  Tran Jose Mike
  https://youtu.be/xdCYXomW2dQ

  Sấm Trạng Trình dân gian của Phật Giáo Hòa Hảo ở vùng Thất Sơn được phổ biến lối nửa thế kỷ vừa qua và lưu truyền cho đến nay có đoạn ghi tương tự rằng:

  “Ông Trần là bậc Thánh minh
  Lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nao
  Phá đồng mới chịu ngôi cao
  Bấy giờ thiên hạ rủ nhau tìm về
  Cùng nhau bình trị bốn bề
  Nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam”

  Ông Trần đây chính là đồng chí Trần Đại Quang … là vị Tân Hoàng Đế nhà Hậu Trần của Cộng Đồng Liên Bang Bách Việt bao trùm toàn thể Châu Á Thái Bình Dương …

  Quốc ca và quốc kỳ của Đế Quốc Việt Nam…

  https://youtu.be/xxD3QiFj-QY

 22. Mấy thằng Lưu vong địch mẹ chúng mày ,ma Không địch me chúng mày làm gi cho bẩn ra. Chúng mày là một lũ phản quốc chó Chết, ta chưa từng ghét ai như ghét lũ chó gửi đích mỹ Như tụi mày

 23. Người xưa có câu : ” trong làng giữ lấy họ – ra thiên hạ giữ lấy người làng ” vậy mà mọi người thử nhìn xem bọn kia nó đang làm cái gì ? Chứng tỏ bọn này là kẻ vô học – nếu khg thích thì đâu phải hành xử như vậy – thiên hạ họ không cười đoàn Thủ Tướng Phúc đâu – họ sẽ cười chính cái bọn đang làm xấu mặt người Việt Nam kia kìa – chủ nhà mời Thủ Tướng Việt Nam ít nhất bọn họ cũng nên ngồi mà suy ngẫm mình là cái gì cho thể chế chính trị này của nước Mỹ hiện tại đây mà hành xử như vậy ?

 24. Tôi tưởng đi một ngày đàng học được sàng khôn ?các người đi nhiều đi xa mà sao ko khôn ,cả người lớn tuổi cả người có học tự cho ta là người hiểu biết .vậy mà tự chà đạp đất nước tổ tiên của mình vậy ư

 25. Cách sắp xếp cho TT Nguyễn Xuân Phúc vào Nhà Trắng vào cuối giờ chiều cho thấy TT Trump và chính phủ Mỹ coi đại diện của đảng CSVN chẳng ra gram nào hết. Thường thì TT Mỹ tiếp khách từ các quốc gia khác vào đầu giờ chứ chẳng để vào cuối ngày.

 26. Bác phúc đang học theo lời của lý Qoang diệu đó. Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống mỹ. Đối đầu với mỹ chỉ như trâu điên húc vào đá mà thôi. Vậy giờ bác dở mưu hèn kế bẩn ra đối phó mỹ là hơn. Một mặt cho hô hào chửi mỹ. Nhưng mặt khác lại sang Lê lết xin trump bố thí cho tí Cơm thừa canh cặn về chống đói qoa ngày. Sắp vỡ nợ đến nơi rồi còn to mồm.

 27. Bang giao với Mỹ là một quyết định đúng đắn, tại sao lại biểu tình phản đối, châm chọc làm ảnh hưởng đến thể diện quốc gia, ko nên có các ý kiến thiếu tính xây dựng, bác nào có ý kiến hay làm thay đổi hiện trạng đất nước đều đáng trân trọng.

  • Đã là thứ dân vãn hồi thì làm được cái gì . Nếu làm nên cơ đồ thì 42 năm trước dưới sự hậu thuẫn hùng hậu của Mỹ thì đã rạng danh rồi chứ đâu phải bây giờ vác cờ ba que chẳng môn vị gì chạy lung tung nói năng với cái giọng của kẻ vãn hồi trên đất nước mà có cờ mà chẳng biết cắm vào đâu cho phải vị

 28. Mấy bác ở bển không còn trò nào khác ngoài mấy chiêu cũ rích này à?
  Hơn bốn chục năm nay vẫn Suy luận tự sướng, hỉ hả với những suy luận ấy, chụp mũ người khác chính kiến, chửi bậy, chế hình, những khẩu hiệu rập khuôn được hô đi hô lại…
  Các bác không thấy nhàm chán à?

 29. Mấy thằng việt kiểu phản quốc ấy là loại không có tổ quốc, họ không hiểu rằng người mỹ xem họ là Công cụ của người Mỹ, còn sử dụng được thì Cho tiền để nói sấu tổ quốc, o còn sử rụng được nữa Thì lại xem như Con vật thôi mà, chúng Ta đừng nhận loại người ấy là người việt Nam, mà hãy gọi là lũ bán Nước.

 30. Haha, bọn này là người Mỹ cơ mà, có phải người Việt quái đâu, với lại đưa tin ngu ghê, ông Phúc xuống New York thăm LHQ chứ đã chính thức thăm Mỹ đâu mà xàm lông, lúc ổng xuống Washington DC thì xem ai ra đón, vãi lìn!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here