Quy luật tin đồn

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Từ lâu, người Việt đúc kết quy luật tin đồn, gồm ba bước:

* Bước một: Tung tin đồn.

* Bước hai: Bác bỏ tin đồn.

- Quảng Cáo -

* Bước ba: Làm y chang tin đồn.

Không lẽ cựu chủ tiệm nước không biết quy luật bất thành văn này? Hình như ông đang đối phó với tin đồn y chang quy luật:

* Bước một: Tin đồn vợ con cựu chủ tiệm nước thủ lợi khủng trong thương vụ Kit Việt Á.

* Bước hai: Cựu chủ tiệm nước bác bỏ tin đồn, khẳng định vợ con và gia đình ông không hưởng lợi gì từ Kit Việt Á.

* Bước ba? Chờ xem quy luật tin đồn?

- Quảng Cáo -