Chán nhỉ?

- Quảng Cáo -

Việc ông Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu trên báo, đài

Có hàng triệu người biết

Cả nước trong, nước ngoài.

- Quảng Cáo -

Báo chí cũng đăng tải

Dân cũng đọc rất nhiều

Vậy tại sao phải gỡ

Để người đời bảo điêu.

Hơn nữa, dù có gỡ

Người ta cũng lưu rồi

Tức vẫn còn bằng chứng

Gỡ cũng hòa mà thôi.

Ông Phúc đã tuyên bố

Rằng cả nhà ông ta

Không liên quan Việt Á

Chẳng lẽ là điêu toa?

Đăng bài rồi lại gỡ

Thật là sàm quá đi

Nói thật, loại báo ấy

Hèn và không ra gì.

Ưng Hoàng

- Quảng Cáo -