Bài thơ dự thi số 119 – Tựa: DẶN CON

- Quảng Cáo -

119 Bài thơ dự thi số 119 – Tựa: DẶN CON

Tên tác giả: Triệu Mây

 

DẶN CON

Các con phải nhớ lời cha căn dặn
Khắc ghi lòng trận hải chiến Hoàng Sa
Bảo vệ non sông, xả thân cố gắng
Gương hy sinh kiêu dũng: Ngụy Văn Thà

- Quảng Cáo -

Bảy mươi lăm chiến binh thành tử sĩ
Vẫn muôn đời sống mãi với Việt Nam
Hòa nhịp cả trái tim cùng lý trí
Cứu quê hương, người trách nhiệm luôn làm!

Giặc phương Bắc là kẻ thù truyền kiếp
Đã ngàn năm đô hộ giết dân mình
Không lẽ nào cam tâm nô lệ tiếp?
Quyết xông pha… đừng sống nhục, lặng thinh!

Vì hai tiếng gọi thiêng liêng Tổ Quốc!
Hãy xứng danh nòi giống của Tiên Rồng
Không khuất phục trước ngoại bang tàn độc
Lửa Ngọc Hồi tràn đến tận biển Đông!

Dồn nỗ lực vượt trầm luân, dâu bể
Cố thi gan gìn giữ nước non nhà
Vẫn tin tưởng đúng như lời xác thệ
Để mai này sẽ được đến Hoàng Sa!

Triệu Mây
11/03/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here