Bài thơ dự thi số 114 – Tựa: ĐÔI LỜI VỀ QUÁ KHỨ

- Quảng Cáo -

114 Bài thơ dự thi số 114 – Tựa: ĐÔI LỜI VỀ QUÁ KHỨ

Tên tác giả: Bùi Văn Hải

Đôi Lời Về Quá Khứ

Trung Quốc có đảo Miên Hoa
Việt Nam:”Đây có Hoàng Sa bạt ngàn”.
Trung thêm vào đảo Dũng Bàn
Việt thêm:”Đây có bạt ngàn Trường Sa”.

Việt Nam ta, vẫn là ta
Nhưng bọn Trung Quốc đâu tha bao giờ
Nhớ về lịch sử thủa xưa
Bao đời ta vẫn chẳng thua bọn Tàu

- Quảng Cáo -

Từ Triệu đến Tống, Nguyên, Mông
Cho dù đến mấy cũng không sợ gì
Ấy mà thời ngày nay thì
Sản ta đâu có kiên trì như xưa.

Bảy tư Trung chiếm Hoàng Sa
Việt Cộng như những bóng ma, cô hồn
Ngồi xuống, đứng lên bồn chồn
Mồm bốc phét vậy, nhưng đâu làm gì

Chỉ thương cho những chiến sĩ Cộng Hoà
khi đấy kiên trì chống Trung
Dẫu cho xương máu toé tung
Các anh vẫn cứ ung dung chống Tàu
Tuy là thất bại rất mau
Nhưng các anh vẫn trong lòng người dân.

Tám tám Tàu chiếm Gạc Ma
Lúc này đâu có Cộng Hoà nữa đâu
Thay vào là một bầy sâu
Ăn rồi chỉ biết cướp tiền của dân

Chuyện đất nước thì chẳng phải lo
Mặc cho Trung Quốc rình mò, xâm lăng
Giờ mồm Sản cứ khăng khăng:
“Nước ta vẫn còn nguyên vẹn như xưa”

Nhưng mà dân đã biết chưa:
“Sản nay đã bắt tay Trung Cộng rồi”
Hôm nay mạo muội đôi lời
Xin được trình bày mọi người cùng nghe.

Bùi Văn Hải

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here