Bài thơ dự thi số 110 – Tựa: THÁN

- Quảng Cáo -

110 Bài thơ dự thi số 110 – Tựa: THÁN

Tên tác giả: Trần Tử Hà

       THÁN
VIỆT xưa vua Nguyễn giữ Hoàng Sa
CỘNG cả Len Đao lẫn Gạc Ma
BÁN cá câu tôm muôn thuở ấy
NƯỚC non đâu vẫn nước non nhà?
 
Trần Tử Hà

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here