Bài thơ dự thi số 109 – Tựa: GỬI TẬP CẬN BÌNH

- Quảng Cáo -

109 Bài thơ dự thi số 109 – Tựa: GỬI TẬP CẬN BÌNH

Tên tác giả: Hồng Thủy

 

GỬI TẬP CẬN BÌNH

Thơ vui gửi Tập Cận Bình
Cùng phường giặc Hán Bắc Kinh giở trò.
Biển Đông của chú bao giờ
Giàn khoan kéo xuống phớt lờ Việt Nam?
Lời nói khác hẳn việc làm
Lại còn bao biện “Công hàm” nọ kia
Mấy lần hoạch định phân chia
Lòng tham cưỡng chiếm phải lìa ngay thôi.
Bắc Kinh các chú quá tồi
Tư tưởng Đại Hán muốn ngồi ăn không.
Ngày nay thế giới đại đồng
Ôm mộng bành trướng là không hợp thời.
Anh đây hơn tuổi chú rồi
Kế thừa truyền thống bao đời cha, ông
Bạch Đằng máu đỏ loang sông
Đống Đa xương cốt chất chồng như non.
Cố tham là chú ăn đòn
Việt Nam chẳng dễ nuốt ngon đâu mà
Thơ Lý Thường Kiệt chưa xa
Nhớ câu “Nam quốc sơn hà…” chú ơi

- Quảng Cáo -

Thơ vui anh viết mấy lời
Bảo cho chú biết kẻo rồi ăn năn.

LTH – 28/06/2014.
Hồng Thuỷ Việt Nam

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here