Bài thơ dự thi số 105 – Tựa: CHẾT TRÊN QUÊ HƯƠNG

- Quảng Cáo -

105 Bài thơ dự thi số 105 – Tựa: CHẾT TRÊN QUÊ HƯƠNG

Tên tác giả: Đỗ Cao Cường

 

Chết trên quê hương

Em còn đứng đó làm chi
Con thuyền rẽ sóng, tìm không thấy bờ
Biển đông cố đợi em về
Mà sao nước lại chia lìa chúng ta

- Quảng Cáo -

Đảo Gạc Ma ơi đảo Gạc Ma
Những người chết trẻ ở đâu suối vàng?
Gian truân cũng tại số đời
Gian truân cũng tại sống thời Cộng nô

Độc tài, cái kiếp đa đoan
Ải quan bị mất, biển Đông chả còn
Em ơi nước đợi em về
Sao em bỏ xác giữa nhà của em?

Đỗ Cao Cường
26/2/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here