Bài thơ dự thi số 98 – Tựa: CƯỜNG QUYỀN VÔ NHÂN TÍNH

- Quảng Cáo -

98 Bài thơ dự thi số 98 – Tựa: CƯỜNG QUYỀN VÔ NHÂN TÍNH 

Tên tác giả: Nguyễn Trãi

 

CƯỜNG QUYỀN VÔ NHÂN TÍNH

- Quảng Cáo -

Mai này Nước Việt thuộc Tàu
Ai vui ai khổ ai đau chừng nào
Nghìn năm bất khuất tự hào
Cha Ông để lại nỡ sao chôn vùi
Một bầy lãnh đạo đều đui
Ươn hèn khiếp sợ ngập mùi hôi tanh
Sa tăng quỷ dữ nên đành
Giang Sơn đem bán công danh một đời
Ngập tràn uất nghẹn đầy trời
Biểu tình chống đối khắp nơi miệt mài
Than ôi có một không hai
Dân đi cứu Nước bọn sai côn đồ
Đàn áp bắt bớ đẩy xô
Hành hạ tra tấn  đưa vô ngục tù
Khí hùng sử Việt ngàn thu
Chống giặc phương Bắc mịt mù gian truân
Chưa lần bị chính là dân
Cùng chung huyết thống cam phần can ngăn
Thượng Đế ơi thấu cho chăng
Ngân Quang Phúc Trọng dã man ngút trời
Bán Nước đày ải dân tôi
Điêu linh cơ cực chúng ngồi trên cao
Ngai vàng bổng lộc sánh nào
Lương tri đã mất nói sao cho vừa
Tham lam cỡ ấy đủ chưa
Toàn dân vùng dậy hãy cưa bọn này
Quyết tâm xẻ thịt banh thây
Một loài ác quỷ phen này tiêu luôn
Đồng bào mạnh dạn lên đường
Giật sập chế độ của phường gian manh
Việt Nam về với an lành
Tự Do Dân chủ thiên thanh một trời

Nguyễn Trãi

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here