Bài thơ dự thi số 95 – Tựa: HS – TS – VN

- Quảng Cáo -

95 Bài thơ dự thi số 95 – Tựa: HS – TS – VN 

Tên tác giả: Minh Hoài

 

HS – TS – VN

« Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống Đông, Đông tĩnh lên Đoài Đoài yên »

- Quảng Cáo -

Hoàng Sa là « Bãi Cát Vàng »,
Có ốc tai tượng, ó ràn xinh xinh. *
Từ hoàng hôn tới bình minh,
Ánh dương vẫn tỏa đượm tình nước mây.

Từ ngày giặc cướp đến đây,
Ra tay vơ vét cho đầy túi tham.
Lại còn lên mặt vênh vang,
Để cho dân Việt than van đêm ngày.

Quốc nội hải ngoại ra tay,
Bền tâm quyết chí họp ngay „DIÊN HỒNG“.
Xuống Đông cũng giống Tiên Rồng,
Lên Đoài cũng một giống dòng Rồng Tiên.

17.02.2017
Minh Hoài

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here