Bài thơ dự thi số 94 – Tựa: MƯỜI BẢY THÁNG HAI

- Quảng Cáo -

94 Bài thơ dự thi số 94 – Tựa: MƯỜI BẢY THÁNG HAI

Tên tác giả: Hồng Thuỷ

MƯỜI BẢY THÁNG HAI

Mười bảy tháng hai nhớ lại ngày
Bá quyền nước lớn đã ra tay
Xâm lăng sáu tỉnh miền biên giới
Giữ đất biên cương thế trận bày.
Sáu chục vạn quân như kiến cỏ
Thây phơi đắp đống ở nơi này
Việt Nam chiến thắng quân bành trướng
Phương bắc giặc thù chết vẫn cay.

Hồng Thuỷ Việt nam
18/02/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here